• A A A

Seminarium biznesowe "Sudan - perspektywa dla polskich firm", 06.12.2018 r.

03.12.2018

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Afrykańsko-Polską Izbą Handlową „PROAFRICA”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich firm w zakresie poszukiwania nowych, obiecujących rynków organizuje seminarium  „SUDAN – perspektywa dla polskich firm”.

6 grudnia 2018 r. godz. 12.30-14.30 (rejestracja 12.00), ul. Trębacka 4

W wydarzeniu przewidziano udział m.in.: przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedsiębiorczości i Technologii, instytucji finansowych(KUKE, BGK) ekspertów od rynku.

Celem seminarium będzie przybliżenie przedsiębiorcom Sudanu w wymiarze politycznym i ekonomicznym, a także omówienie dalszych perspektyw dla polskich firm na tym rynku zwłaszcza w kontekście ostatniej, lipcowej misji gospodarczej do Sudanu na czele której stał Pan Minister Jacek Czaputowicz

SUDAN, kraj liczący 36.8 mln ludności – po zniesieniu w październiku 2017 sankcji amerykańskich – stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków dla swoich maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory  perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in:  eksploatację  złóż ropy i gazu,  złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo oraz branże ICT. Głównymi branżami mogącymi znaleźć tam rynek zbytu są przede wszystkim przemysł: rolno-spożywczy i przetwórczy, wydobywczy oraz infrastruktura.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza.

Udział w seminarium jest bezpłatny.