Seminarium Polska-Sri Lanka

15.05.2019

W dniach 25-26 kwietnia br gościła w Polsce misja gospodarcza ze Sri Lanki, organizowana przez Sri Lanka Export Development Board .

W związku z powyższą wizytą  w  dniu 26 kwietnia br w  siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Seminarium Biznesowe POLSKA – SRI LANKA, połączone z serią indywidualnych rozmów handlowych pomiędzy lankijskimi i polskimi firmami.

W trakcie spotkania strona lankijska przedstawiła potrzeby i możliwości zacieśnienia współpracy  pomiędzy naszymi krajami. Szczególnie obiecującymi dla obu stron wydają się następujące sektory: sektor przetwórstwa żywności, sektor ochrony zdrowia, infrastruktury oraz sektor turystyki.

W spotkaniu oprócz delegacji lankijskiej wzięli udział również m.in.: Ambasador Sri Lanki w Polsce, Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Biura Zagranicznego PAIH z New Delhi, Polskich Linii Lotniczych LOT oraz liczne grono reprezentantów polskich przedsiębiorstw.

 W ramienia KIG zgromadzonych powitał Pan Wojciech konecki, Wiceprezes KIG .

 Seminarium zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Sri Lanki w Polsce .

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.