• A A A

Serbia otwarta dla przedsiębiorców

22.01.2021

Otwarte granice Serbii dla przedsiębiorców z całego świata

 

Serbia otwarta dla przedsiębiorców

Serbia otworzyła granice dla przedsiębiorców z całego świata, którzy od 22 stycznia br. mogą wjeżdżać do tego kraju według specjalnej uproszczonej procedury, odmiennej od przepisów, które mają zastosowanie do innych podróżnych. Z inicjatywy Serbskiej Izby Przemysłowo-Handlowej rząd Republiki Serbii zezwolił obcokrajowcom, którzy wjeżdżają do kraju w celach biznesowych, na przekraczanie granicy tylko po uprzednim poinformowaniu Izby o ich przybyciu, oraz następnie, w ciągu 24 godzin od wjazdu do kraju, uzyskania i przedłożenia negatywnego testu na obecność wirusa w celu wykrycia SARS-CoV-2 lub testu RT-PCR.

Pobierz informację prasową Serbskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.