• A A A

Skorzystaj z arbitrażu online. Dlaczego warto?

06.05.2020

Sąd Arbitrażowy przy KIG zachęca do skorzystania z możliwości arbitrażu, który pozwala na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji zdalnej. Dlaczego warto?

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej umożliwia między innymi przeprowadzenie rozpraw w formie wideokonferencji. Uczestnicy (strony) arbitrażu mają zapewnione wsparcie informatyczne przed i w trakcie w rozprawy online. Otrzymują też pełne instrukcje co do zasad postępowania i przygotowania do arbitrażu w formie zdalnej. Są to chociażby wytyczne dotyczące przesłuchania świadków i biegłych. Wszystko to przy zachowaniu zasady całkowitej poufności.

SA KIG ma już za sobą pierwsze sukcesy w zakresie przeprowadzania rozpraw w formie zdalnej. Nowa usługa to odpowiedź na kryzys wywołany koronawirusem.

– Rozstrzygamy spory mimo wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w momencie, gdy praca sądów powszechnych jest zawieszona w związku z COVID-19  – mówi Agnieszka Durlik, Dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Merytoryczni arbitrzy, elastyczność, szybkość postępowania, a przede wszystkim pewność otrzymania rozstrzygnięcia w określonej perspektywie czasowej to główne zalety arbitrażu. Rozprawy online to również znaczne ograniczenie kosztów postępowania. Strony nie są obciążane kosztami dojazdu świadków i arbitrów na rozprawę stacjonarną.