Skuteczne wsparcie dzięki Funduszowi Pomocy Ukrainie. Dziękujemy Darczyńcom!

24.06.2022

Fundusz Pomocy Ukrainie – będący wspólną inicjatywą Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko–Ukraińskiej Izby Gospodarczej – od początku wojny w Ukrainie jest aktywnie zaangażowany zarówno w pomoc humanitarną Ukrainie jak i wspieranie relacji polskich i ukraińskich przedsiębiorców

Już od pierwszego dnia wojny – podczas gdy Ukraina odpierała atak zbrojny na swoją niepodległość – priorytetem obu izb stała się pomoc Ukrainie. Punktem wyjścia do realizacji działań pomocowych było utworzenie Funduszu Pomocy Ukrainie. Jego prowadzenie zostało powierzone Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, która poza biurem w Warszawie i 11 przedstawicielstwami w Polsce, posiada także biuro główne w Kijowie oraz 11 przedstawicielstw w Ukrainie – co jest gwarantem skuteczności prowadzonych form pomocy. Przypomnijmy, że jednym z kluczowych jej elementów – poza zakupem niezbędnych produktów medycznych, żywnościowych czy środków higieny – było przekroczenie granicy z Ukrainą, transport i dystrybucja darów na terenie objętym konfliktem zbrojnym. Dzięki dobrej organizacji, zawsze byliśmy i jesteśmy gotowi odpowiadać na potrzeby na miejscu – a te zmieniają się dynamicznie.

W celu właściwego dysponowania środkami Funduszu, 7 marca 2022 roku, Zarząd Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej powołał Komitet Sterujący Funduszem w składzie:

 • Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu
 • Marek Bielski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej – Członek Komitetu
 • Viktoria Yalovenko, Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Ukrainie – Członek Komitetu

Pierwsze wpłaty na koncie Funduszu pojawiły się 1 marca 2022 roku.


Do 20 czerwca 2022 r., Fundusz Pomocy Ukrainie udzielił pomocy humanitarnej w wysokości 251 000 PLN i 31000 EUR, finansując m.in.:

 1. Działania w Ukrainie realizowane poprzez Fundację Charytatywną Polsko – Ukraińskiego Partnerstwa
 • Przekazano na front, a także jednostkom wojskowym Obrony Terytorialnej: opaski uciskowe hemostatyczne, krótkofalówki, tablety, telefony, powerbanki, bieliznę termiczną, nakolanniki, rękawice taktyczne, plecaki, śpiwory, karimaty, gaśnice.
 • Udzielono pomocy żywnościowej dla dzieci.
 • Przekazano środki ochrony indywidualnej: kamizelki kuloodporne dla organizacji publicznej ochrony porządku publicznego i granicy państwowej „Oddziałowi Obrony Terytorialnej Kijowskiej Samoobrony”.
 • Udzielono pomocy sierotom: rodzinie ukraińskiej, której poruszającą historię opisano na Facebooku. Rodzina znalazła się pod ostrzałem, osieroconych zostało pięcioro dzieci. Pomoc finansowa została przekazana na konto starszego brata, który opiekuje się rodziną.
 • Udzielono pomocy humanitarnej w postaci opatrunków medycznych i leków dla Irpienskiego Wojskowego Szpitala, Kijowskiego Pogotowia oraz do jednostek wojskowych terytorialnej obrony Kijowa.
 • Z okazji Dnia Dziecka, dzięki środkom Funduszu, zorganizowano przyjęcie dla uczniów 2-3 klas na Zakarpaciu pod nazwą „Bezpieczeństwo w czasie wojny”. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Szkoły Specjalistycznej – III stopnia No 3, a udział w niej wzięło ponad 60 uczniów, w tym dzieci  czasowo przesiedlone z powodu wojny, a także rodzice i nauczyciele. Podczas spotkania trenerzy – policjanci przeprowadzili prace wyjaśniające o charakterze prewencyjnym oraz wyjaśnili zasady postępowania w nieprzewidzianych okolicznościach, a także interaktywnie symulowali możliwe sytuacje, które mogą wystąpić w życiu. Młodzi uczestnicy akcji, otrzymali materiały informacyjne z algorytmami działań, atrybutami niezbędnymi podczas ewakuacji oraz upominkami, z których byli bardzo zadowoleni.
 • W trakcie – organizacja zakupu leków od ukraińskich producentów, dla szpitali i przychodni (Odessa, Czernihów, Kijów).

ciąg dalszy realizacji >>>RAPORT.Fundusz.Pomocy.Ukrainie


Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Słowa wdzięczności płyną również z Ukrainy >>>

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.