Spotkanie biznesowe Polska - Kambodża

19.03.2018

15 marca 2018 r. w siedzibie  Krajowej  Izby  Gospodarczej odbyło się spotkanie  biznesowe POLSKA-KAMBODŻA zorganizowane przez KIG we współpracy z Ministerstwem  Spraw Zagranicznych z okazji wizyty Pana Ouch Borith, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Kambodży oraz towarzyszącej mu  delegacji biznesowej. W pierwszej części spotkania Pan Ouch Borith przedstawił stan  gospodarki Kambodży  i zachęcał  polskich przedsiębiorców do zainteresowania się rynkiem kambodżańskim jako perspektywicznym, dla zbytu swoich towarów i usług.

W 2017 obroty  towarowe pomiędzy naszymi krajami wyniosły 320 mln USD w stosunku prawie 11:1 dla strony kambodżańskiej – wyniki te pozostawiają pole dla zintensyfikowania  wzajemnej współpracy  gospodarczo-handlowej, w tym szczególnie dla  polskich firm. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego (7%), zachęty dla inwestorów zagranicznych oraz młode społeczeństwo – czynią Kambodżę bardzo atrakcyjnym krajem pod względem ekonomicznym.

Za szczególnie obiecujące  branże  dla zwiększenia polskiej  obecności w Kambodży uznano:

  1. Sektor rolno–spożywczy w tym  technologie dla przetwórstwa,
  2. Sektor aparatury medycznej, wyposażenia szpitali, farmaceutyków,
  3. Sektor budowlany i konstrukcji stalowych, w tym budownictwo wodne,
  4. Energetyka i urządzenia do wydobycia kopalni i kruszców.

Po części ogólno-informacyjnej odbyły  się rozmowy B2B pomiędzy firmami polskimi i kambodżańskimi.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.