• A A A

Spotkanie biznesowe Polska - Turcja

24.03.2021

Spotkanie biznesowe online firm polskich i tureckich z sektora motoryzacyjno-samochodowego, 29 kwietnia 2021

Spotkanie biznesowe Polska - Turcja

Zarejestruj się

Polsko-Turecka Rada Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), wspólnie z Turecko-Polską Radą Biznesu, działającą przy Foreign Economic Relations Board (DEiK), organizuje w dniu 29 kwietnia 2021 r. spotkanie biznesowe firm polskich i tureckich z sektora motoryzacyjno- samochodowego.

Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy ZOOM i będzie prowadzone w języku angielskim.

Program spotkania:

Część ogólna informacyjna 12.00 – 13.30

    • krótkie wystąpienia inaugurujące ze strony polskiej i tureckiej Prezesów Rad Biznesu oraz Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Turcji i Ambasadora Turcji w Polsce
    • prezentacje aktualnej sytuacji branży motoryzacyjno-samochodowej w obydwu krajach, zakończone sesją pytań i odpowiedzi.

Część druga robocza 13.30 – 15.30

    • sesja indywidualnych rozmów bilateralnych pomiędzy firmami uczestniczącymi w spotkaniu, realizowanych w osobnych pokojach.

Jeśli chcesz wziąć udział w rozmowach B2B w formularzu rejestracyjnym prosimy o wypełnienie rubryki nt. działalności firmy, jej oferty i ewentualnych potrzeb co do dostawców/kooperantów (2 – 3 zdania w języku angielskim). Informacje te posłużą dopasowaniu rozmówców B2B stosownie do przedstawionych potrzeb.

Do uczestników, którzy potwierdzą udział przesłany zostanie link do części pierwszej (informacyjnej) oraz odrębne linki do części drugiej – rozmów bilateralnych.

 

Kontakt

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel. 22 630 97 83
kom. 506 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl 

Zapoznaj się z ofertą innych konferencji BWzZ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.