• A A A

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia antycovidowego

16.12.2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia antycovidowego dla sektorów:

  • handel,
  • odzysk materiałowy surowców,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • gospodarka wodno-kanalizacyjna i rekultywacja

Spotkanie odbędzie się 18.12.2020 r. o godz. 10.00 i potrwa do godziny 11.00.

Będzie prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Dowiedz się więcej o projekcie oraz spotkaniu

Pobierz plakat informacyjny

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.21 POWER wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.