• A A A

Spotkanie informacyjne: Planet Budapest 2021

02.06.2021

Spotkanie organizacyjno-informacyjne związane z Planet Budapest 2021, 11 czerwca br., godz. 14:00

PLANET BUDAPEST 2021

W dniach 29 listopada – 5 grudnia 2021 roku w Budapeszcie odbędzie się Wystawa i Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Planet Budapeszt 2021 (Planet Budapest 2021 Sustainability
Expo and Summit).

Z tej okazji 11 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00 odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjne związane z wydarzeniem (w siedzibie Ambasady Węgier przy ul. Chopina 2 w Warszawie).

Podczas spotkania Pełnomocnik Rządu Węgier ds. Wystawy i Szczytu Zrównoważonego Rozwoju Planet Budapeszt 2021, Pan Minister Istvan Joó przedstawi główne cele Planet 2021
oraz uwarunkowania, możliwości i korzyści płynące z uczestnictwa polskich przedsiębiorstw i instytucji na Wystawie.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących zasad pandemicznych, dlatego uprzejmie prosimy o potwierdzenie woli uczestnictwa wysyłając e-mail na adres:
trade.vao@mfa.gov.hu do 7 czerwca 2021 toku.

Zobacz informacje na temat PLANET BUDAPEST 2021

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.