Spotkanie Prezesa KIG Marka Kłoczko z Podsekretarzem Stanu w MSZ - Jakubem Wiśniewskim

29.02.2024

 

W dniu dzisiejszym – 29 lutego 2024 – Prezes KIG Marek Kłoczko spotkał się z Panem Jakubem Wiśniewskim, Podsekretarzem Stanu w MSZ odpowiedzialnym m.in. za współpracę ekonomiczną.

Podczas roboczego spotkania w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prezes KIG przedstawił główne kierunki działalności Krajowej Izby Gospodarczej, w tym te dotyczące jej zagranicznych aspektów.

Podczas rozmowy podkreślano jak ważne znaczenie ma współpraca samorządu gospodarczego z administracją rządową w zakresie promocji polskiego eksportu oraz wspierania polskich przedsiębiorstw we wchodzeniu na rynki zagraniczne. Sprzyja temu umowa o współpracy zwarta między KIG i MSZ.

W spotkaniu uczestniczyli także: Pan Tomasz Sadziński, z-ca dyrektora DWE, Pan Cezariusz Kwaterski, naczelnik w DWE oraz Pan Jerzy Drożdż, dyrektor BWzZ KIG.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.