Spotkanie Prezesów izb krajowych Czwórki Wyszehradzkiej, 27.03.2017 r.

04.04.2017

W dniu 27 marca br. Prezes Andrzej Arendarski gościł prezesów izb krajowych z krajów Czwórki Wyszehradzkiej: Vladimíra Dlouhý – prezesa Czeskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Petera Mihóka – prezesa Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz László Parragha – prezesa Węgierskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Spotkania z udziałem prezesów organizowane są od kilku lat cyklicznie przez izbę, której kraj przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej.

Podczas spotkania rozmawiano między innymi na temat uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach, klimatu dla działalności izb i roli izb we wspieraniu przedsiębiorczości. Prezes Arendarski poinformował, że zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju wśród przedsiębiorców Krajowa Izba Gospodarcza jest najbardziej rozpoznawalną organizacją biznesową w Polsce (88% badanych).  Poruszano także kwestie współpracy na forum Eurochambres, w którego władzach jest Marek Kłoczko, Wiceprezes-Dyrektor Generalny KIG. Zebrani wymienili się także informacjami nt. prowadzonych programów czy innych aktywności. Rozmawiając o działaniach na rzecz wzrostu innowacyjności Karolina Opielewicz, zastępca Dyrektora Generalnego KIG opowiedziała o organizowanym od wielu lat Kongresie Innowacyjnej Gospodarki. Opowiedziała także o projekcie Pojedynczy Punkt Kontaktowy, w którego realizację Krajowa Izba Gospodarcza jest zaangażowana. Ambasador Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą omówił działania w sferze współpracy zagranicznej KIG zwracając m.in. uwagę na dwa działania: Klub Doradców Dyplomatycznych KIG oraz Klub Radców Handlowych przy KIG.

Uzgodniono wymianę informacji i doświadczeń w ramach kontaktów roboczych.

W dniu 28 marca przedstawiciele krajowych izb gospodarczych z krajów V4 mieli możliwość uczestniczenia w Szczycie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej, podczas którego premierzy krajów Czwórki Wyszehradzkiej podpisali Deklarację Warszawską. Intencją rządów jest, by innowacje były znakiem rozpoznawczym i marką Grupy Wyszehradzkiej.  Celem dokumentu jest uporządkowanie i zainicjowanie współpracy pomiędzy m.in. agendami rządowymi, instytucjami badawczymi, ośrodkami uniwersyteckimi i samorządami w krajach V4.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.