Spotkanie przedstawicieli niemieckich firm sektora budownictwa z polską stroną w KIG

27.06.2024

W dniu 18 czerwca w godzinach 10:00 – 12:30 w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckich firm sektora budownictwa

 

Inicjatorem spotkania było Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Republiki Federalnej Niemiec, a stronę polską reprezentowali przedstawiciele Polskiej Izby Budownictwa oraz Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej.

Delegacja niemiecka nie ukrywała, że wizyta jest związana z poszukiwaniem nowych rynków do prowadzenia działalności przez niemieckie firmy z sektora budownictwa. Wskazano, że Polska jest dla Niemiec piątym rynkiem eksportowym i chociażby w pierwszym kwartale 2024 r. eksport z Niemiec do Polski był większy niż eksport z Niemiec do Chin.

Komitet Budownictwa KIG podczas spotkania reprezentowali: Jacek Szer, Robert Geryło, Anna Panek i Bartłomiej Zgorzelski. Pani Anna Panek, na co dzień zastępca dyrektora w ITB, przedstawiła gościom spotkania uwarunkowania certyfikacji wyrobów budowlanych w Polsce.

W delegacji niemieckiej sektor budowlany był reprezentowany przekrojowo. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele biura projektów drogowych i kolejowych z Lipska, producent siatek stalowych, producent okuć i rozwiązań dla szklanych ścian i elewacji, deweloperzy aplikacji cyfrowych do zarządzania w procesie budowlanym.

Organizatorem spotkania była wrocławska firma Dreberis, pod linkiem https://www.dreberis.com/pl/aktualnosci/polsko-niemiecki-tydzien-branzy-budowlanej-2024 znajdziecie Państwo więcej informacji o tym wydarzeniu oraz dokładne profile niemieckich firm, które wzięły udział w spotkaniu.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany kontaktem, z którąkolwiek z tym firm to warto powoływać się na opisane wyżej spotkanie w KIG. Firma Dreberis zaoferowała pełne wsparcie w kontaktowaniu polskich firm z niemieckimi parterami.

 

 


Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 24 komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Pani Agnieszka Buze – Zastępczyni Dyrektora Biura Polityki Gospodarczej.

 

Kontakt

Agnieszka Buze
tel. + 48 22 630 9620
e-mail: abuze@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.