• A A A

Spotkanie z komisarzem UE Güntherem H. Oettingerem, 26.03.2018

30.03.2018

– Musimy uprościć procedury. Biurokracja jest zbyt skomplikowana dla obywateli. – To jedna z konkluzji Günthera HOettingera, komisarza UE ds. budżetu i zasobów ludzkich podczas spotkania z polskimi przedsiębiorcami w Krajowej Izbie Gospodarczej.

26 marca br. prezes KIG Andrzej Arendarski powitał komisarza i gości podkreślając, że zaprosił na spotkanie nie tylko przedsiębiorców, ale także swoich przyjaciół z innych organizacji biznesowych, którym zależy na tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Spotkanie prowadził ambasador Jan Truszczyński z Zespołu Doradców Dyplomatycznych KIG, który zapowiedział tematy dotyczące spraw budżetowych UE, jako kluczowe podczas spotkania. Jan Truszczyński zaznaczył, że przede wszystkim zależy nam na określeniu zależności między tym, co jest ważne w tym budżecie dla Polski a co dla UE.  – Mam nadzieje, że po dzisiejszej wizycie komisarz Oettinger będzie miał jasność, co do priorytetów Polski – powiedział ambasador Truszczyński.

W czasie spotkania komisarz Günther H. Oettinger poruszył wiele kwestii, które podnoszone są w aktualnie toczącym się dyskursie politycznym. Mówił między innymi o kryzysie migracyjnym, jaki dotknął Europę, problemach z ochroną środowiska, terroryzmie a także skutkach Brexitu na gospodarkę UE. Komisarz Oettinger podsumowując stwierdził, że żyjemy w bardzo trudnych i skomplikowanych czasach i musimy mierzyć się z wieloma problemami  w tym także z obronnością i skutkami globalizacji. Podkreślił też potrzebę edukacji osób starszych w zakresie cyfryzacji.

Obecni na spotkaniu goście mieli możliwość zadania pytań komisarzowi. Padły pytania o przyszłość cyfryzacji, perspektywy dla startupów, ale także o budżet dla rolnictwa w najbliższej perspektywie. Jednym z tematów wymiany zdań był także jednolity rynek i zastrzeżenia ze strony polskich gości o jego funkcjonowanie. Komisarzowi Oettingerowi towarzyszyli: Nadia Calviño, dyrektor generalny ds. budżetu, Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz Marlene Holzner, doradca ds. komunikacji i asystent polityczny Christian Staat.