Spotkanie z Ministrem Adamem Nowakiem - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15.03.2024

W imieniu Komitetu ds. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej FPP i KIG zapraszamy na spotkanie z Ministrem Adamem Nowakiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Termin: 18 marca 2024 r. (poniedziałek) godz. 12.00

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl
wraz ze wskazaniem preferowanej formy udziału: online/stacjonarnie.

 

 

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 392 938 477 585

Kod dostępu: xErAfq

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.