• A A A

Spotkanie z Szefem Innowacji Europejskiej Agencji Kosmicznej

17.11.2020

ARP S.A. działając aktywnie w obszarze innowacji organizuje różne wydarzenia – obecnie w formule on-line. 

Ostatnio ciekawym projektem są spotkania w ramach Weinnovators.club

18 listopada będzie bardzo ciekawe – spotkanie z Szefem Innowacji Europejskiej Agencji Kosmicznej. To już 25.te spotkanie z jednymi z największych mózgów tego świata.

Frekwencja od 100 do 480 osób.

Można się zainspirować i porozmawiać.

Szczegóły na stronie: www.Weinnovators.club

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.