Spotkanie Zarządu PIAP -plany PIAP na 2017 rok, 17 XI 2016 r.

28.11.2016

image003 image004

Spotkanie nowego składu Zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych odbyło się w Łodzi, 17 listopada br. Spotkanie było okazją do nakreślenia planów Izby na najbliższy rok, który z uwagi na obchodzony jubileusz 10-lecia, zapowiada się wyjątkowo.

W spotkaniu Zarządu PIAP wzięli udział: Edyta Lisowska – Prezes PIAP, Tomasz Chwiłowicz – Wiceprezes PIAP, Magda Owczarska – Wiceprezes PIAP, Członkowie Zarządu: Monika Dziewońska, Anna Roszczak, Maciej Dembiński, Wojciech Wąsowski oraz Katarzyna Wojniak – Dyrektor Biura Zarządu PIAP. Uczestnicy omówili plany Izby na 2017 rok oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, które zostały przekazane na ręce Zarządu podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków PIAP.

Podczas spotkania rozmawiano na temat koncepcji okładki katalogu PIAP oraz stoiska targowego, jakie będzie towarzyszyło promocji Izby podczas targów w przyszłym roku. Dużo czasu zajęło planowanie przyszłorocznych obchodów 10-lecia PIAP i jubileuszowego eventu. Z tej okazji przyszłoroczne Walne Zebranie PIAP będzie miało również wyjątkową formę spotkania integracyjnego połączonego ze świętowaniem. W planach jest także przygotowanie filmu promującego Izbę, który będzie wizytówką PIAPu i narzędziem do zdobywania nowych członków. Obchody 10-lecia są doskonałą okazją, do przygotowania materiału multimedialnego.

Zarząd chce także zintensyfikować działania marketingowe promujące upominek reklamowy i Członków PIAP poza naszą branżę. Informacje na temat działań Izby i skuteczności upominków pojawiają się już m.in. w czasopiśmie skierowanym do branży prawniczej Law Bussines Quality oraz czasopiśmie skierowanym do kobiet sukcesu: Imperium Kobiet. Regularnie działania reklamowe prowadzone są także w magazynie Marketer+.

Zarząd PIAP zamierza także kontynuować tradycję spotkań regionalnych PIAP również w 2017 roku wraz z organizacją bezpłatnych szkoleń z zakresu interaktywnych form reklamy oraz strategii rozwojowej firmy. Po raz kolejny przeprowadzone zostaną także badania branżowe. Tym razem jednak Zarząd PIAP podejmie się próby zlecenia przeprowadzenia badania niezależnej firmie badawczej lub uczelni wyższej, a celem badań będzie przede wszystkim określenie wielkość rynku.

Posiadanie takich danych zwiększy prestiż PIAPu, jako reprezentanta branży i będzie ważną kartą przetargową  podczas działań lobbingowych. W nadchodzącym roku PIAP zamierza także zintensyfikować swoje działania lobbingowe, żeby umocnić swoją pozycję ważnego podmiotu gospodarczego i wzmocnić głos firm z branży reklamowej. W tym celu konieczna będzie większa aktywność firm członkowskich.
Rok 2017 zapowiada się bardzo obiecująco, pracowicie ale przede wszystkim jeszcze bardziej owocnie. Ilość inicjatyw podejmowanych przez Izbę z roku na rok się zwiększa, przez co rośnie także jej rozpoznawalność i pozycja.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.

Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy ponad 170 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.

Więcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Wojniak
biuro@piap-org.pl
tel. 0791 354 426

spotkanie-zarzadu-piap-17-11-2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.