• A A A

Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2019

22.07.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w czerwcu. Okazały się one zbliżone do oczekiwanych i powinny uchodzić za dobre. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,5% wyższa niż w maju. Była to dobra odmiana po notowanym w poprzednim miesiącu spadku sprzedaży na poziomie 3%. Jednak poprawa okazała się niższa niż przed rokiem, kiedy to wyniosła 3,4%. Roczna dynamika sprzedaży w czerwcu obniżyła się więc do 5,3% wobec 7,3% notowanych w maju.

Wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowano w czerwcu w pięciu grupach: tekstylia, odzież i obuwie o 19,9%, pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 2,5%, paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2,2%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 1,2%, pojazdy samochodowe motocykle, części 0,8%. Spadki natomiast widoczne były w czterech grupach: farmaceutyki i kosmetyki 3,7%, pozostałe 3,3%, prasa i książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 1,1%, meble, rtv, agd 0,5%.

Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła w czerwcu 5,3% wobec 7,3% w maju. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup: tekstylia, odzież i obuwie 11,2%, pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 9,6%, farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 10,2%, meble, rtv, agd 9,2%. Wzrosty w ujęciu rocznym notowano też w przypadku grup: paliwa stałe, ciekłe i gazowe 5,8%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 3,3%, pojazdy samochodowe, motocykle, części 1,7%. Sprzedaż niższą niż przed rokiem obserwowano w przypadku dwóch grup: prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 0,4% oraz pozostałe 1,4%.

W pierwszym półroczu sprzedaż detaliczna okazała się o 7,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie szybko rosła w grupie meble, rtv, agd 16,7%, ale również w grupach farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 10,5%, pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 10,1%. Wyższa niż przed rokiem była też sprzedaż w pozostałych sześciu grupach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe 7,7%, tekstylia, odzież i obuwie 6,9%, pojazdy samochodowe, motocykle, części 6,6%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 4,5%, pozostałe 4,0%, prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 3,2%.
Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w czerwcu wzrost sprzedaży o 1,6% a jej poziom o 3,7% wyższy niż przed rokiem (w maju wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku wyniósł 5,6%).

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.