Sprzedaż detaliczna w grudniu 2019 r.

23.01.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w grudniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 14,6% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie 7,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się tym samym zbliżona do prognozowanej przez rynek.

W grudniu w wynikach sprzedaży detalicznej zazwyczaj widoczne są silne wzrosty w stosunku do poziomów notowanych w listopadzie. W sposób naturalny widoczne są tu nasilone zakupy przedświąteczne. W tym roku wzrost okazał się wyraźnie większy niż w zeszłym.  Było to efektem z jednej strony zasobniejszych portfeli i większej skłonności do wydatków, ale również z drugiej strony wyższych cen kupowanych dóbr.

Wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowano w grudniu w niemal wszystkich rodzajach towarów. Szczególnie okazale prezentowały się w przypadku grup: prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (41,1%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (22,4%), tekstylia, odzież i obuwie (20,3%), meble, rtv, agd (19,0%), pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (14,6%), farmaceutyki i kosmetyki (11,8%), Na tym tle pozornie blado wypadały spore przecież wzrosty w grupach: pozostałe (8,2%), pojazdy samochodowe motocykle, części (6,4%). Spadki zanotowano tylko w grupie: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (-1,1%).

Sprzedaży w ujęciu nominalnym w grudniu była o 7,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie szybko rosła w grupach meble, rtv, agd (13,7%) oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (11,3%), ale również w grupach farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (8,9%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (7,9%), tekstylia, odzież i obuwie (6,8%). Wyższa niż przed rokiem była też sprzedaż w grupach: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (5,7%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (4,4%), pozostałe (3,3%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (2,2%).

Wraz z publikacją danych za grudzień można pokusić się o podsumowanie całego roku 2019. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 6,7% wyższa niż w roku 2018. Szczególnie wysoka dynamika obserwowana była w przypadku artykułów z grup: meble, rtv, agd (15,1%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (10,3%), farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (8,8%), tekstylia, odzież i obuwie (6,5%). Wzrosty w ujęciu rocznym notowano też w przypadku grup: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (5,2%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (4,9%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (4,6%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (4,1%) oraz pozostałe (2,3%).

Ciekawie prezentuje się też struktura zakupów w całym roku 2019. Żywność, napoje i wyroby tytoniowe stanowiły 25,3% naszych wydatków. Sporo wydawaliśmy też na paliwa stałe, ciekłe i gazowe (15,5%) oraz towary z grupy pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (11,5%). Udział sprzedaży w pozostałych grupach wyglądał następująco: pozostałe 9,5%, pojazdy samochodowe, motocykle, części 9,2%, meble, rtv, agd 8,9%, farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 6,8%, tekstylia, odzież i obuwie 6,6%, prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 5,1%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w grudniu wzrost sprzedaży o 14,1% a jej poziom o 5,7% wyższy niż przed rokiem (w listopadzie wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku wyniósł 5,2%).

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.