Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2024

23.05.2024

Sprzedaż w ujęciu nominalnym ze spadkiem o 0,9% w skali miesiąca

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w kwietniu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,9% niższa niż w marcu br. (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 14,6%) i o 4,3% wyższa w ujęciu rocznym. Warto przypomnieć, że w marcu br. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ujęciu rocznym o 6,0%. Sprzedaż detaliczna w okresie I-IV 2024 r. wzrosła (w ujęciu nominalnym) o 5,6% r/r.

  • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 1,8% w ujęciu miesięcznym oraz wzrost o 4,1% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.
  • Kwietniowy spadek sprzedaży (w cenach stałych) w stosunku do marca jest często spotykanym zjawiskiem. Dane roczne o sprzedaży detalicznej w kwietniu w cenach stałych okazały się nieznacznie niższe od prognoz KIG oraz niższe od oczekiwań rynkowych.

Na ogólny spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu miesięcznym (w cenach bieżących) w kwietniu wpłynęły gorsze niż przed miesiącem wyniki osiągnięte w sprzedaży żywności, napojów, wyrobów tytoniowych (spadek o 8,4%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli, części (spadek o 2,5%). Warto wspomnieć, że na gorsze wyniki handlu art. spożywczymi w kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem wpływ mogła mieć wypadająca w tym roku w marcu Wielkanoc. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła natomiast sprzedaż w grupach: tekstylia, odzież, obuwie (o 11,6%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 6,7%); meble, rtv, agd (o 5,1%); paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 4,2%); pozostałe (o 1,2%); farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 0,2%).

Na ogólny wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym w kwietniu (w cenach bieżących) wpłynęły lepsze niż przed rokiem wyniki w takich grupach jak: pozostałe (wzrost o 31,9%); pojazdy samochodowe, motocykle, części (wzrost o 29,4%); farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (wzrost o 8,9%); paliwa stałe, ciekłe i gazowe (wzrost o 6,2%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 5,0%). W porównaniu z kwietniem ub.r. spadła natomiast sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 15,6%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,7%) oraz mebli rtv i agd (o 1,9%).

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez internet w kwietniu 2024 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 9,2% (w marcu br. odnotowano wzrost o 7,2% m/m). Wśród grup notujących wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu miesięcznym na czele znalazły się pojazdy samochodowe, motocykle, części (wzrost o 19,7%); pozostałe (wzrost o 13,9%). Spadek zanotowano w grupie: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 10,7%).

Sprzedaż internetowa w kwietniu w ujęciu rocznym wzrosła ogółem o 14,2% (przed miesiącem notowany był spadek o 1,8% r/r). Sprzedaż w niemal wszystkich analizowanych przez GUS grupach wzrosła – najmocniej w przypadku pojazdów samochodowych, motocykli, części (wzrost o 118,3%) oraz pozostałych (wzrost o 80,2%). W ujęciu rocznym spadła sprzedaż internetowa tekstyliów, odzieży i obuwia (o 2,1%).

Dane GUS pokazują również, że w kwietniu br. handel internetowy stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej br. udział ten wynosił 8,0%. Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach towarów miały w kwietniu takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (23,1%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (22,4%).

Szczegółowe dane na temat handlu elektronicznego w kwietniu, uwzględniające również dane na temat wartości sprzedaży przez internet, zaprezentowane zostaną w publikacji KIG „Miesięcznik e-handel”.

 

Pobierz dane w formacie PDF >>> sprzedaż detaliczna w kwietniu 2024

Zobacz także inne analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.