• A A A

Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2023

23.05.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w kwietniu 2023

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2023 roku

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,6% wyższa niż w marcu (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 15,4%) i o 3,4% wyższa niż przed rokiem.
  • W marcu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 4,8%.
  • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 0,1% w ujęciu miesięcznym i spadek o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane roczne w cenach stałych okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych i nieco gorsze od prognoz KIG. W kwietniu często obserwowane są spadki sprzedaży w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W stosunku do marca br. wzrost sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano w większości grup. Sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia wzrosła o 13,1%; żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 3,5%; sprzedaż w kategorii prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach o 2,5%; farmaceutyków, kosmetyków sprzętu ortopedycznego o 0,8%; paliw stałych, ciekłych i gazowych o 0,8%. Sprzedaż mebli, rtv, agd pozostała na poziomie zbliżonym do marca. Spadła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 17,0%) oraz pozostałych (o 6,8%).

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrosty sprzedaży w przypadku: tekstyliów, odzieży i obuwia (o 9,0%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 8,9%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 8,8%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 0,6%). Spadła sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 11,7%); sprzedaż w kategorii prasa, książki i pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 7,1%); pozostałych (o 6,3%); mebli, rtv, agd (o 3,7%).

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej w kwietniu br. GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do marca sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 6,1%. Spadki dotknęły wszystkie grupy a najmocniej widoczne były w przypadku m.in. żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (spadek o 17,3%); prasy, książek i pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 14,0%); mebli, rtv i agd (spadek o 12,6%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa spadła o 5,8%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do kwietnia ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 46,6%); pozostałych (o 30,9%) oraz żywności napojów i wyrobów tytoniowych (o 29,5%). Wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 38,5%).

Dane GUS pokazują również, że w kwietniu br. handel internetowy stanowił 8,1% ogółu sprzedaży detalicznej. W marcu br. udział ten wynosił 8,6%.

Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej miały w kwietniu br. takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 21,5%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 20,0%); meble, rtv i agd (udział 15,7%).


Sprawdź także:


Kontakt:

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.