Sprzedaż detaliczna w lipcu 2019

23.08.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lipcu. Okazały się one nieco słabsze od prognozowanych przez rynek, choć równocześnie nieco lepsze od prognozowanych przez nas. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,7% wyższa niż w czerwcu. Wzrost sprzedaży – dość nietypowy dla lipca (dla przykładu przed rokiem sprzedaż w lipcu spadła o 0,3%), był uzupełnieniem/odreagowaniem wyraźnie słabszego niż zazwyczaj czerwca. W bieżącym roku sprzedaż wzrosła w czerwcu o 1,5% podczas gdy przed rokiem było to 3,4%. Roczna dynamika sprzedaży w lipcu wzrosła więc do 7,4% wobec 5,3% notowanych w czerwcu.

Wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowano w lipcu w siedmiu grupach: meble, rtv, agd 8,7%, prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 6,8%, pozostałe 6,5%, farmaceutyki i kosmetyki 2,6%, paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2,5%, pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 1,7%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 1,0%. Spadki sprzedaży widoczne były jedynie w dwóch grupach: pojazdy samochodowe motocykle, części 2,0%, tekstylia, odzież i obuwie 12,4%.

Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła w lipcu 7,4% wobec 5,3% w czerwcu. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup: meble, rtv, agd 16,3%, farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 12,7%, pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 12,0%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 8,0%. Wzrosty w ujęciu rocznym notowano też w przypadku grup: pojazdy samochodowe, motocykle, części 4,4%, pozostałe 4,2%, paliwa stałe, ciekłe i gazowe 3,1%, prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 2,5%. Sprzedaż niższą niż przed rokiem obserwowano w przypadku jednej tylko grupy: tekstylia, odzież i obuwie 0,1%.

Tegoroczne wyniki sprzedaży detalicznej z miesiąca na miesiąc mocno „falują”. W przypadku części miesięcy można było mówić o danych wręcz rewelacyjnych (choćby kwiecień gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem o 13,6%), w przypadku części zaś o mocnym rozczarowaniu (marzec z rocznym wzrostem sprzedaży 3,1%). Oczywiście spora część z owego „falowania” to inaczej niż przed rokiem rozłożony kalendarz (inny terminarz świąt, inna liczba dni roboczych). O tendencjach więcej powiedzieć mogą więc dane za nieco dłuższy okres. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku sprzedaż detaliczna okazała się o 7,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie szybko rosła w grupie meble, rtv, agd 16,6%, ale również w grupach farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 11,0%, pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 8,9%. Wyższa niż przed rokiem była też sprzedaż w pozostałych sześciu grupach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe 7,0%, tekstylia, odzież i obuwie 6,5%, pojazdy samochodowe, motocykle, części 6,1%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 5,1%, pozostałe 3,6%, prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 3,5%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w lipcu wzrost sprzedaży o 2,1% a jej poziom o 5,7% wyższy niż przed rokiem (w czerwcu wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku wyniósł 3,7%).

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

tel. 502 503 272

e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.