Sprzedaż detaliczna w lipcu 2022. Wyniki niższe od oczekiwań rynkowych

22.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o handlu detalicznym w lipcu 2022

sprzedaż detaliczna w maju

Dane okazały się nieco niższe niż oczekiwania rynku i prognozy KIG.

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,2% wyższa niż w czerwcu (wtedy sprzedaż m/m wzrosła o 0,3%) i o 18,4% wyższa niż przed rokiem.
  • W czerwcu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wynosiła 19,9%.
  • W okresie I-VII br. sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 21,4% r/r.
  • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 1,2% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 2,0% w stosunku do czerwca 2021 roku. 

W stosunku do czerwca (w cenach bieżących) wzrost sprzedaży zanotowano w przypadku takich grup towarów jak: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 3,8%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 3,4%); meble, rtv i agd (o 3,0%); pozostałe (o 2,4%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 1,3%) oraz farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny (o 0,8%). Spadła sprzedaż pojazdów samochodowych motocykli i części (o 9,1%) oraz tekstyliów, odzieży, obuwia (o 7,7%).

Statystyki w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrost sprzedaży w niemal wszystkich grupach. Wyjątkiem jest sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części, która zanotowała spadek r/r o 7,1%. Sprzedaż paliw stałych ciekłych i gazowych wzrosła o 38,3%; sprzedaż w grupie „pozostałe” wzrosła o 20,5%; sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 20,1%; tekstyliów, odzieży i obuwia o 19,3%; farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 15,3%; sprzedaż w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” o 6,4% a mebli, rtv i agd o 4,2%.

GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez Internet.

  • W stosunku do czerwca sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 0,4%. Złożyły się na to spadki w takich grupach jak: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 8,6%), tekstylia odzież i obuwie (o 3,0%); pojazdy samochodowe, motocykle i części (o 1,0%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 0,9%).
  • Wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 8,6%), produktów z kategorii „pozostałe” (o 5,5%) mebli, rtv i agd (o 1,6%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa ogółem w lipcu wzrosła o około 35%.

  • Największy wzrost sprzedaży w stosunku do lipca ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 75,8%).
  • Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w kategoriach: pozostałe (o 65,0%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 38,6%) czy tekstylia, odzież i obuwie (o 37,4%).

Dane GUS pokazują również, że w lipcu br. handel internetowy stanowił 8,4% ogółu sprzedaży detalicznej. W czerwcu br. udział wynosił 8,6%.

W lipcu br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (udział 22,8%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 21,5%) oraz meble, rtv, agd (udział 16,1%).


Polecamy także:Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.