Sprzedaż detaliczna w marcu 2022 roku. Wyniki wyższe od oczekiwań rynkowych

22.04.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w marcu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 22,0% wyższa niż w lutym, w którym sprzedaż m/m wzrosła o 0,9% i o 22,0% wyższa niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wynosiła 16,5%

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w marcu 2022

Z kolei statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym o 16,4% m/m a w stosunku do marca 2021 roku  – wzrost o 9,6%. Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych.

Wzrost sprzedaży w marcu jest zjawiskiem typowym i wynika m.in. z otwarcia na nowy sezon (wiosna-lato) po okresie wygaszenia handlu z początku roku, dłuższego (niż luty) miesiąca oraz zbliżającego się okresu świątecznego. Poziom sprzedaży w marcu mógł być również stymulowany zakupami związanymi z napływem uchodźców z Ukrainy.

W stosunku do lutego br. roku (w cenach bieżących) wzrost sprzedaży zanotowano we wszystkich grupach towarów. Najmocniej wzrosła sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia – o 31,3%. W pozostałych grupach sprzedaż prezentowała się następująco: pojazdy samochodowe, motocykle, części – wzrost o 29,9%; paliwa stałe ciekłe i gazowe – wzrost o 29,5%; pozostałe – wzrost o 28,2%; meble, rtv, agd – wzrost o 26,2%; prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach – wzrost o 26,0%; żywność, napoje i wyroby tytoniowe – wzrost o 14,7%; farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny – wzrost o 12,3%.

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrost sprzedaży w większości kategorii. Wyjątkiem była sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części, która spadła r/r o 1,9%. Sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych wzrosła o 65,1%; tekstyliów, odzieży i obuwia o 46,8%; pozostałych o 39,2%; farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 19,2%; sprzedaż w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” wzrosła o 14,0%; mebli, rtv i agd o 10,5%; żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 8,7%.

Obok ogólnych statystyk sprzedaży detalicznej GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do lutego, sprzedaż w cenach bieżących wzrosła o 14,9%. Wzrosty zanotowane we wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach. Najwyższy wzrost dotyczył tekstyliów, odzieży i obuwia (o 22,2%) oraz mebli, rtv i agd (o 20,8%). Sprzedaż w kategorii „pozostałe” wzrosła o 19,3%; w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” o 16,4%; sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 13,1%; pojazdów samochodowych, motocykli, części o 7,8%, a żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 6,0%.

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w marcu wzrosła o ok. 22%. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do marca ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (wzrost o 99%). Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w takich kategoriach jak m.in.: pozostałe – wzrost o 52% czy tekstylia, odzież i obuwie, których sprzedaż zwiększyła się o 22%.

Dane GUS pokazują również, że w marcu br. handel internetowy stanowił 9,4% ogółu sprzedaży detalicznej. W lutym br. udział ten wynosił 10,0%.

W marcu br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (udział 26,7%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 23,4%) oraz meble, rtv, agd (udział 18,2%).

Sprawdź także wyniki sprzedaży detalicznej w lutym >>> TUTAJ

Zobacz także inne raporty KIG


 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.