• A A A

Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2021

21.09.2021

Sprzedaż detaliczna w sierpniu zgodna z oczekiwaniami rynkowymi

Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu 2021. Sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym okazała się o 0,9% niższa niż w lipcu i 10,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W lipcu roczna dynamika sprzedaży była dodatnia i wyniosła 8,9%.

Wyniki te były zbliżone do mediany oczekiwań rynkowych.

W ośmiu pierwszych miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 10,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W stosunku do lipca sprzedaż wzrosła w grupach: tekstylia, odzież i obuwie (o 7,6%),  prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 3,9%), pozostałe (o 2,1%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 1,4%). Spadła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 9,0%), żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 2,7%), farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 1,5%) oraz mebli, rtv i agd (o 1,3%).

W ujęciu rocznym sprzedaż wzrosła we wszystkich grupach towarów, dla których GUS podał dane. Największe wzrosty zanotowano w sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia (o 28,9%) oraz paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 19,1%). W stosunku do ubiegłego roku wzrosła również sprzedaż w grupach: pozostałe (o 15,1%), prasa, prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 10,8%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 9,2%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 7,7%), meble, rtv, agd (o 3,2%) oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 2,2%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w sierpniu spadek sprzedaży m/m o 1,0% a w stosunku do sierpnia ubiegłego roku – wzrost o 5,4%.

Warto zwrócić uwagę m.in. na różnicę pomiędzy między roczną dynamiką sprzedaży żywności i paliw (spadki odpowiednio o 1,3% oraz 2,3%) a dynamiką sprzedaży tekstyliów (wzrost o 28,6%). Ta różnica może być przypadkowa (choćby z uwagi na falowanie bazy z ubiegłego roku) ale może też świadczyć o zmianach w preferencjach konsumentów, którzy mniej przeznaczają na zakupy paliwa i żywności a więcej na sprawy związane z wyglądem (przed powrotem do szkół i do biur).

Sierpniowe dane wciąż pokazują duże rozwarcie między rocznymi dynamikami sprzedaży w ujęciu nominalnym i realnym (odpowiednio 10,7% i 5,4%) wskazujące na zachodzące bardzo dynamicznie procesy inflacyjne. 

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.