Środki podjęte przez Turcję w sprawie międzynarodowego transportu towarów

06.05.2020

Ważne informacje dla eksporterów. Pod koniec kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Turcji wydało rozporządzenie w sprawie międzynarodowego transportu towarów. Turcja wprowadza zmiany, na mocy których:

  • w odniesieniu do przejazdów tranzytowych (obowiązują dotychczasowe przepisy): pojazdy, które będą przejeżdżać tranzytem przez terytorium Turcji, zostaną zaopatrzone w system śledzenia pojazdu (GPS) i będą mogły wjechać do Turcji oraz będą musiały opuścić jej terytorium w ciągu 24 lub 36 godzin, w zależności od odległości od przejścia granicznego. Okres ten może zostać wydłużony do 48 godzin przy uwzględnieniu warunków drogowych/pogodowych. Pojazdy tranzytowe będą korzystać z wyznaczonych tras, miejsc postoju oraz parkingów.
  • w odniesieniu do transportu do/z Turcji będą przeprowadzane kontrole stanu zdrowia kierowców;
  • przypadku wykrycia objawów choroby, kierowcy zagraniczni nie będą uprawnieni do wjazdu na terytorium Turcji, natomiast kierowcy tureccy zostaną poddani kwarantannie;
  • w przypadku niewykrycia objawów choroby, kierowcy zagraniczni będą uprawnieni do wjazdu na terytorium Turcji bez konieczności poddania się 14-dniowej kwarantannie pod warunkiem, że zobowiążą się do opuszczenia Turcji w ciągu 72 godzin (72-godzinny okres może zostać wydłużony o 24 godziny w zależności od warunków drogowych/pogodowych oraz sytuacji panującej przy odprawie celnej). Kierowcy tureccy będą mogli opuścić Turcję bez konieczności poddania się 14-dniowej kwarantannie;
  • transport leków, wyrobów medycznych i artykułów spożywczych pilnych dla Turcji będzie obsługiwany priorytetowo.
  • nadal obowiązują obostrzenia dotyczące przejść granicznych z Iranem oraz Irakiem (zabroniony jest ruch, jedynie zagraniczni kierowcy samochodów ciężarowych będą uprawnieni do wyjazdu przez wyżej wymienione przejścia graniczne pod warunkiem, że nie będą ponownie wjeżdżać).
  • transport Ro-Ro jest realizowany bez kierowców (dozwolony jest wyłącznie transport naczep/przyczep).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.