Środowisko przedsiębiorców solidarne z Ukrainą

25.02.2022

Krajowa Izba Gospodarcza z ogromną obawą śledzi doniesienia z Ukrainy, której terytorium stało się obiektem ataku wojsk rosyjskich.

Od wielu lat KIG wspiera rozwój współpracy pomiędzy naszymi krajami i jest gorącym orędownikiem integracji europejskiej Ukrainy, wspierając jej starania w tym zakresie. Dlatego z tym większym niepokojem i smutkiem obserwujemy, jak efekty tych starań są w brutalny sposób tłumione. 

W obliczu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, napływają liczne wyrazy wsparcia dla ich obywateli.
Wśród nich znajdziemy wypowiedzi Członków Regionalnych Izb KIG, bezpośrednio sąsiadującymi z Ukrainą:
 

  • Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie – Prezes Zarządu Marek Wagner: „W naszym regionie, ale i w całej Polsce jest wielu przedsiębiorców współpracujących z przedsiębiorcami ukraińskimi. Bezprecedensowy, zbrojny atak Rosji na Ukrainę będzie miał daleko idące negatywne skutki gospodarcze. Musimy pamiętać o tym, że Ukraina jest czwartym największym odbiorcą polskiego eksportu poza państwami Unii Europejskiej, Polska jest również czwartym największym inwestorem na Ukrainie według danych za rok 2020. Obserwujemy duży niepokój wśród firm branży transportowej handlujących z Ukrainą oraz tych, które posiadają swoje oddziały na terenie Ukrainy. Ze względu na obecną sytuację ich właściciele z niepewnością patrzą na rozwój wydarzeń i możliwość prowadzenia dalszej działalności. Już obecnie widać nerwowość inwestorów na światowych giełdach, która z pewnością wpłynie na spadek wartości polskiej waluty, wzrosty cen surowców i żywności, w konsekwencji dalszy wzrost inflacji i co za tym idzie wzrost stóp procentowych kredytów. Należy się spodziewać dużej ilości uchodźców, którzy przybędą w pierwszej kolejności do Polski, a którym musimy udzielić potrzebnej pomocy. Wszyscy bardzo współczujemy Ukraińcom i w dalszym ciągu mamy jeszcze nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu”.
  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie – Prezes Mieczysław Łagowski: „To, co się dzieje to skandal! Najistotniejsze teraz jest to, aby przeciwstawić się temu zbrodniarzowi. My popieramy i będziemy popierać Ukrainę, a wszystkich ludzi, pozostawionych w trudnej sytuacji i szukających schronienia, nie zostawimy bez pomocy”. 
  • Puławska Izba Gospodarcza w Puławach – Prezes Michał Krawczyk: „Puławska Izba Gospodarcza oraz zrzeszeni w niej Przedsiębiorcy z wielką obawą śledzą sytuację za naszą wschodnią granicą. Przez wiele lat pracowaliśmy na rzecz współpracy transgranicznej, która dawała ogromne możliwości i wartości dodane obydwu stronom. Niestety w wyniku agresji Rosji wszystko zostało w krótkiej chwili zaprzepaszczone. Łączymy się w bólu z obywatelami Ukrainy, na których spadła ta inwazja, jednocześnie chcąc zapewnić o pełnej gotowości współpracy mającej na celu pomoc w tej drastycznej sytuacji. To nasze województwo lubelskie ma największą linię graniczną z Ukrainą, z którą wielu przedsiębiorców z naszego regionu opierało i nadal chce opierać swoją działalność na eksporcie. Brak możliwości współpracy spowodowany zaistniałą sytuacją może być przyczynkiem do wielu problemów rosnących lawinowo, których w niedalekiej przyszłości bez specjalistycznej pomocy i wsparcia finansowego nie będzie można zatrzymać. Brak troski o przedsiębiorców może skutkować wieloma upadłościami, które tylko pogłębią już złą sytuację na rynku. Dlatego też apelujemy do Rządu RP o racjonalne działania mające na celu zmniejszyć skutki wywołane konfliktem zbrojnym. Stoimy w obliczu nadchodzącego kryzysu, bardzo trudnej sytuacji, dla której trzeba zawczasu znaleźć rozwiązanie nie zostawiając przedsiębiorców samym sobie”. 
  • Bialskopodlaska Izba Gospodarcza – Wiceprezes Magdaleną Jaworską-Kucharczuk: „Rada Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej stanowczo potępia atak zbrojny na Ukrainę. Jest to bezprecedensowy w XXI wieku akt terroru, który z pewnością przyniesie za sobą olbrzymie konsekwencje dla życia społeczno-gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej, jak i całego Świata. Popieramy wszystkie przedsięwzięcia mogące powstrzymać Rosję przed dalszą agresją na niepodległe, europejskie Państwo.”

 Zarząd i Kierownictwo KIG, wypowiada się w podobnym tonie. Przypomnijmy wczorajsze komentarze:

  • Prezes KIG Marek Kłoczko podkreśla: Dzisiejsza agresja stanowi zagrożenie nie tylko dla rozwoju gospodarczego całej Europy i świata, ale również zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów Europy Środkowej, w tym dla Polski. Społeczność międzynarodowa powinna stanowczo  potępić decyzję władz rosyjskich, a rządy wszystkich demokratycznych krajów podjąć zdecydowane działania”.
  • Wiceprezes KIG Janusz Wiśniewski: “Tak, jak nie mogłem uwierzyć w wojnę na Bałkanach na początku lat 90-tych, tak szokiem jest obecna agresja Rosji na Ukrainę. Wydawałoby się, że cywilizowany świat nie runie tak łatwo. A jednak po raz kolejny widać, co może zrobić szalony satrapa żądny władzy i narzucania swojej woli innym”.“Boję się bezradności władz wobec wojennego chaosu, braku surowców, załamania na rynkach, zawirowań na giełdach czy napływu imigrantów. Miałem nadzieję na późną starość bez wojny, a dziś trzeba wierzyć, że nie zapomną o nas nasi sojusznicy. Żałuję, że nie należymy do strefy euro. Na pewno nie potrzebujemy propagandy, polityki historycznej i zbawców narodu. Tu i teraz musimy pokazać, że jesteśmy odważną, demokratyczną wspólnotą”.
  • Ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG: „Wydarzenia w Ukrainie niewątpliwie przełożą się na bieżącą sytuację gospodarczą Polski. Ukraina od wielu lat plasuje się w pierwszej piątce głównych partnerów handlowych Polski, a w 2021 roku odnotowano wzrost wymiany handlowej o 37,8%. W sytuacji trwania konfliktu zbrojnego w Ukrainie spodziewamy się czasowego wstrzymania działań w ramach tych kontaktów, co w efekcie niekorzystnie wpłynie na beneficjentów po stronie polskiej i ukraińskiej. Wymiana gospodarcza Ukrainy z Polską może tym bardziej zostać uszczuplona. Polski Instytut Ekonomii przewiduje możliwe skurczenie się ukraińskiego PKB nawet o 50%”.

Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat podejmowała działania na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy gospodarczej. Z wielką satysfakcją obserwowaliśmy w ostatnich latach dynamiczny rozwój relacji polsko-ukraińskich. W obliczu aktualnych wydarzeń zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, by w tym trudnym czasie korzystać z rzetelnych i pewnych źródeł informacji. Polecamy także nasze kanały w mediach społecznościowych oraz stronę www.kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.