• A A A

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości − Ratujmy wspólnie miejsca pracy!

09.11.2020

W związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce i rosnącą liczbą zgonów z powodu COVID-19 przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości apelują o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach pracy, co pozwoli uchronić nas przed zamknięciem gospodarki.

Zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy. Musimy temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością.

Apelujemy więc do wszystkich przedsiębiorców, aby w ramach ogólnospołecznej dyscypliny przykładali szczególną wagę do właściwego wyposażenia pracowników w środki ochronne i dezynfekujące oraz dbali o przestrzeganie przez pracowników obostrzeń sanitarnych w miejscu pracy. Ponadto, zalecamy naszym pracownikom rygorystyczne przestrzeganie zasady DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczka – w pracy oraz w przestrzeniach publicznych […]

Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Rady Przedsiębiorczości i sygnatariuszem Stanowiska.

Pobierz pełną treść Stanowiska [PDF]

 

Rada Przedsiębiorczości
W dniu 24 marca 2020 r. osiem organizacji, w tym Krajowa Izba Gospodarcza, zadeklarowało reaktywację Rady Przedsiębiorczości (pierwotnie powołanej 17 listopada 2003 r.) i pełną gotowość do współpracy z Rządem i Premierem RP oraz ze wszystkimi stronami sceny politycznej w celu ratowania polskiej gospodarki.

Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych i Związek Banków Polskich zadeklarowali chęć współpracy w zakresie zgłaszania i wdrażania konstruktywnych i efektywnych rozwiązań ratunkowych. Jak zaznaczają, nadzwyczajna sytuacja w naszym państwie wymaga nadzwyczajnych środków i działań. „Nie ma czasu na spory, dyskusje i politykowanie’ – podkreślają sygnatariusze.

Pełna treść deklaracji dostępna jest tutaj.