• A A A

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie nowelizacji ustawy o CIT

06.10.2020

Organizacje wchodzące w skład Rady Przedsiębiorczości postulują o rezygnację z proponowanej zmiany legislacyjnej w zakresie rozszerzenia katalogu podatników CIT o spółki komandytowe.

Zdecydowana większość działających w Polsce spółek komandytowych to podmioty kontrolowane przez osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi i uczciwie płacące podatki z tego tytułu – minimum 19%. Nowelizacja doprowadzi do dyskryminacyjnego traktowania polskiego biznesu i polskich przedsiębiorców w zestawieniu z zagranicznymi inwestorami. Utrudni konkurowanie z zagranicznymi firmami oraz istotnie zmniejszy nowe inwestycje przedsiębiorstw. Planowana danina jest tym bardziej dotkliwa, że wprowadza się ją bez vacatio legis w okresie silnych turbulencji gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. – czytamy w apelu.

Cały dokument dostępny [tutaj]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.