• A A A

Startup łatwiej założysz w UE. Unia nową Doliną Krzemową?

24.03.2021

Będzie łatwiej założyć startup w UE.
Czy Unia stanie się nową Doliną Krzemową?

Unia Europejska nie chce być w tyle za startupowymi potęgami i planuje własną ofensywę. Trwają właśnie prace nad strategią EU Startup Nations. W skrócie – założenie i prowadzenie firmy w UE miałoby być lekkie, łatwe i przyjemne. A w tym m.in. duże wsparcie instytucjonalne, łatwiejszy dostęp do finansowania i technologii, przyciągnięcie nowych talentów i zatrzymanie tych, które już tu są.

Będzie łatwiej założyć startup w UE

Nowa strategia UE dla startupów przewiduje kilka rozwiązań, z których korzystałyby startupy wszystkich krajów unijnych:

Startupy: szybkie tworzenie, płynne wejście na rynek
Na przykład, przedsiębiorca mógłby założyć startup zarówno online, jak i offline w jeden dzień za opłatą nie wyższą niż 100 EUR. W wyjątkowych przypadkach, w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli, powinno być możliwe założenie firmy w ciągu jednego tygodnia.

Przyciągnięcie i zatrzymanie talentów, także z tzw. krajów trzecich
Rozwiązania, zgodnie z którymi wnioski wizowe byłyby rozpatrywane w ciągu miesiąca w przypadku założycieli startupów czy doświadczonego personelu z krajów trzecich. Programy i zachęty mające na celu zachęcenie do powrotu utalentowanych specjalistów z UE, którzy wyemigrowali do krajów trzecich.

Finansowanie przez opcje
Wprowadzenie opcji na akcje, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w momencie otrzymania wpływów pieniężnych, a nie wcześniej.

Innowacyjne przepisy prawne dostosowane do potrzeb małych firm, zgodnie z zasadą „Think Small First”
Zgodnie z tym pomysłem każda nowa regulacja musi być analizowana pod kątem obciążeń dla najmniejszych firm („Think Small First”), tak aby w miarę możliwości na firmy w początkowej fazie rozwoju nakładać jak najmniej obciążeń administracyjnych. Dodatkowo – uwzględnienie, że startup ma prawo działać niestandardowo (np. korzystać z giełdy kryptowalut). Zaleceniem UE jest tworzenie „piaskownic”, baniek prawnych dla startupów umożliwiających inkubację.

Zamówienia na innowacje (w tym polityka transferu technologii)
UE będzie zachęcać administracje krajowe, aby w przetargach możliwe było uwzględnianie innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez startupy. Z kolei uczelnie działałyby z nastawieniem, aby tworzyć nowe technologie możliwe do wdrożenia w biznesie. Dostęp do informacji opartych na otwartych źródłach.

Dostęp do finansowania
Część Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności miałaby być przeznaczona na finansowanie startupów, także przy zaangażowaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i funduszy VC. Wprowadzenie zwolnień podatkowych dla aniołów biznesu.

Inkluzja, różnorodność i ochrona wartości demokratycznych
Ponieważ UE stawia nie tylko na innowacje i wzrost, ale także na wartości i możliwości, państwa członkowskie powinny poświęcić należytą uwagę i wdrożyć działania wspierające różnorodność i integrację w swoich politykach dotyczących startupów, jednocześnie chroniąc wartości demokratyczne.

Nacisk na digitalizację
Relacje z administracją w formie cyfrowej jako priorytet, w tym zakładanie firm, podpisy elektroniczne. Startupy powinny być zachęcane do dzielenia się wiedzą cyfrową – instytucja

 

KE będzie poszukiwała  adekwatnych rozwiązań, które dobrze działają w poszczególnych krajach UE, aby wdrożyć je w ramach projektu „EU Startup Nations”. Polska może być dostawcą kilku takich benchmarkowych rozwiązań, które bardzo dobrze sprawdzają się nad Wisłą i mogłyby wzmocnić projekt UE. Jakie przykłady można tu podać?

Jak zauważa ekspert KIG, Przemysław Ruchlicki, z Biura Polityki Gospodarczej:– Po pierwsze – szybkie zakładanie firm i możliwość wejścia na rynek – w Polsce jest to jeden z najszybszych i najtańszych (w CEIDG darmowy) procesów.

Po drugie – przyciąganie talentów, zwłaszcza z krajów spoza UE – to robimy bardzo dobrze. Co więcej, ściągamy talenty z naszego kręgu kulturowego, np. z Ukrainy czy Białorusi. Okazuje się, że w pewnych przypadkach warto być wschodnią rubieżą UE.

Po trzecie – ciekawą propozycją jest także finansowanie przez opcje na akcje (czyli prawo dla inwestora do nabycia akcji w przyszłości) jako źródło finansowania zabezpieczające przez utratą kontroli nad firmą (opcje nie dają prawa głosu). W Polsce według tego pomysłu powstaje PSA 24. I jakkolwiek opcje na akcje nie są jeszcze popularne, to jest to bardzo ciekawa inicjatywa – wymienia ekspert.

I dodaje: –Także w temacie digitalizacji Polska jest awangardą wśród krajów UE. Mamy możliwość szybkiego i taniego założenia firmy on-line, możliwość uzyskania odpisów dokumentów rejestrowych za darmo, elektroniczne sprawozdania finansowe, ePUAP do kontaktów z administracją działa od wielu lat, a obecnie jest zastępowany dowodem osobistym z podpisem osobistym. U nas działa to świetnie, jest to rozwiązania gotowe do zaimplementowania w UE.

 

W Krajowej Izbie Gospodarczej będziemy trzymać rękę na pulsie jeśli chodzi o zmiany w UE dla startupów. Na naszej www znajdziecie zawsze najważniejsze informacje.

Pobierz EU Startup Nations Standards

 

Zobacz także:
One Community: VCs + Belarusian startups

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.