• A A A

Stopa bezrobocia w październiku. Znamy nowe dane GUS

25.11.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2022

bezrobocie

Bezrobocie rejestrowane w październiku 2022

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 796,0 tys. osób i była o 5,7 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 114,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się zgodne z naszą prognozą.
  • W październiku liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 118,8 tys. wobec 132,6 tys. we wrześniu i 107,0 tys. w październiku roku 2021.
  • Jednoczenie w październiku z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 124,5 tys. osób wobec 137,8 tys. we wrześniu oraz 130,7 tys. w październiku roku 2021.
  • Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni października 88,5 tys. wobec 99,5 tys. we wrześniu i 121,0 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu października 5,1% była taka sama jak we wrześniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,8 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż we wrzeniu, kiedy to stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,0 pkt. proc. Poziom stopy bezrobocia w październiku był zgodny z medianą prognoz rynkowych oraz z naszą prognozą.

Październik to zazwyczaj okres wciąż trwającej stabilizacji w statystykach bezrobocia (na bardzo dobrym poziomie). Na rynek pracy nadal bowiem pozytywnie działa silny do niedawna popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo.

  • Liczba pracujących wynosząc około 14 812 tys. osób była w październiku wyższa niż przed rokiem o 284 tys. tj. 1,95%.
  • Aktywnych zawodowo było w końcu października 15 608 tys. osób – około 169 tys. i 1,09 % więcej niż przed rokiem.

Jesteśmy obecnie w końcówce lokalnego minimum dla poziomu bezrobocia rejestrowanego. Jesień i zima przyniosą sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,3% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 835 tys. osób. Lokalne maksimum oczekiwane jest w lutym ze stopą bezrobocia na poziomie 5,6% oraz liczbą osób w rejestrach bezrobotnych rzędu 885 tys.

bezrobocie

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.