• A A A
 • Forum Inspiracji 2021

  Weź udział w Forum Inspiracji organizowanym w ramach Kampanii 17 Celów Zarejestruj się Jako parter Kampanii 17 Celów serdecznie zapraszamy na Forum Inspiracji – najważniejszą, doroczną konferencją dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy biznesu w Polsce. Tegoroczne – piąte już – Forum odbędzie pod hasłem: Innowacje.... Czytaj więcej >
 • Relacja: Jak bronić swoich interesów w Brukseli w czasie pandemii i po pandemii?

  28 kwietnia odbyło się spotkanie online pt. „Jak bronić swoich interesów w Brukseli w czasie pandemii i po pandemii?”, podczas którego eksperci przedstawili m.in. skuteczne narzędzia do wpływania na unijne środowisko legislacyjne Prezes KIG, Andrzej Arendarski otwierając spotkanie w dniu 28 kwietnia podkreślił, że... Czytaj więcej >
 • Relacja: seminarium „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Mexico!”

  W ramach cyklu wydarzeń przybliżających polskim przedsiębiorcom rynki państw latynoamerykańskich 22 kwietnia 2021 r. odbyło się trzecie już seminarium online pt. Ameryka Łacińska:¡Vamos a Mexico!  Organizatorami wydarzeń są Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, i Polsko – Latynoamerykańska Rada Biznesu.  Cały cykl organizowany jest... Czytaj więcej >
 • Najnowszy apel RP: organizacja pracy UOKIK

  Apel Rady Przedsiębiorczości w związku z organizacją pracy UOKIK w okresie pandemii COVID-19 Pandemia COVID-19, pomimo trwającego programu szczepień, jest wciąż aktualnym problemem życia gospodarczego Polski oraz większości świata. Okoliczności sanitarne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przemodelowały rynek, prowadząc do szeregu zmian gospodarczych jak... Czytaj więcej >
 • KIG i przedsiębiorcy murem za sprzedażą alkoholu przez Internet

  Krajowa Izba Gospodarcza stanęła na czele multibranżowej koalicji, na rzecz legalizacji sprzedaży alkoholu przez Internet, tworzonej przez przedstawicieli sektorów e-commerce, handlu, logistyki regionalnych producentów oraz związki branżowe. Celem naszych działań jest umożliwienie przetrwania światowego kryzysu regionalnym polskim producentom alkoholowych wyrobów spożywczych. W związku z... Czytaj więcej >
 • Wirtualne forum Life Sciences Baltics

  Ambasada Litwy zaprasza na największe międzynarodowe wirtualne forum Life Sciences Baltics, 20-24 września 2021 r. Zarejestruj się Life Sciences Baltics 2021 to jedyne i najlepsze forum nauk przyrodniczych w krajach bałtyckich. Forum, skupiające światowych liderów w dziedzinie biotechnologii, farmacji i wyrobów medycznych, daje niepowtarzalną okazję do spotkania... Czytaj więcej >
 • Eksport w marcu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu 2021 wyniósł 24 074  mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w lutym o 12,9%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >
 • Tanzania otwarta na inwestorów zagranicznych

  Tanzania – Prezydent Hassan ogłosiła plan stymulacyjny dla gospodarki. Kluczowa rola inwestorów zagranicznych 22 kwietnia podczas swojego inauguracyjnego przemówienia w Zgromadzeniu Narodowym (Bunge) prezydent Samia Suluhu Hassan przedstawiła założenia programu, który ma przyspieszyć rozwój tanzańskiej gospodarki na najbliższe 5 lat. Niemal jedna trzecia przemówienia poświęcona była... Czytaj więcej >
 • Publikacja: Świat pracy i dialogu po pandemii

  Publikacja przygotowana na podstawie debaty Komitetu Dialogu Społecznego KIG „Świat pracy i dialogu po pandemii” Pandemia przyspieszyła wprowadzanie zmian, o których eksperci dyskutowali od dawna. Uregulowanie pracy zdalnej i warunków pracy obcokrajowców, wprowadzenie zbiorowych układów pracy oraz likwidacja luki płacowej i zatrzymanie na rynku... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w kwietniu 2021

  Dane o inflacji okazały się znacząco wyższe od konsensusu rynkowego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r. W miesiącu tym ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w marcu o 0,7% i jednocześnie okazały się... Czytaj więcej >
 • Portal internetowy CONNECT

  MRPiT informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa uruchomiła zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT przeznaczony dla sektora prywatnego Portal obejmuje: Rolników i organizacje rolnicze; Organizacje i spółdzielnie producentów; MŚP; Duże przedsiębiorstwa (spółki krajowe i... Czytaj więcej >
 • Bon Targowo-Eventowy

  Rekomendacje KIG i Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców: Bon Targowo-Eventowy KIG wspólnie z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców w imieniu branży targowo-konferencyjnej apelują o wsparcie dla przedsiębiorców działających w tym sektorze, poprzez wprowadzenie zaproponowanych przez Federację rozwiązań. Krajowa Izba Gospodarcza rekomenduje zastosowanie środka, który nie tylko pozwoli branży... Czytaj więcej >
 • Webinarium: zwolnienia z podatku od nieruchomości

  Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza i NGL Tax zapraszają na webinarium: zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną oraz pomoc de minimis, 18 maja o godz. 10.00 Zarejestruj się Tematyka ta może być szczególnie interesująca dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje lub rozbudowę dotychczasowej... Czytaj więcej >
 • Badanie: Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca

  Badanie Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud, które jest elementem projektu „Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca”. Partnerem badania jest KIG Celem jest zbadanie, na ile przedsiębiorcy pokrzywdzeni w wyniku popełnienia przestępstwa mogą liczyć na pomoc organów ścigania. Zgromadzone dane pozwolą na przygotowanie rekomendacji dla organów... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.