• A A A

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Kaliszu, 06.09.2018

20.08.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 6 września 2018 roku o godzinie 10:00 w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (ul. Częstochowska 25, Kalisz).

W spotkaniu weźmie udział Pani Minister Andżelika Możdżanowska Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W trakcie spotkania poznają Państwo m.in.:

  • Ofertę wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna. Prezentacja instrumentu STEP.
  • Wsparcie dla firm na rozpoczęcie i rozwój działalności na rynkach zagranicznych:
  • Bezpieczna wymiana handlowa – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
  • Wsparcie dla ekspansji zagranicznej – Polska Agencja Inwestycji i Handlu
  • Potencjalne rynki i kanały dystrybucji – programy promocji dla MŚP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Finansowanie handlu zagranicznego – Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Wsparcie dla firm z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Po części seminaryjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego/Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Agencją Rozwoju Przemysłu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-kalisz

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@miir.gov.pl

Powrót >