• A A A

Laboratoria 17 Celów

29.08.2018

We wrześniu odbędą się kolejne Laboratoria 17 Celów – spotkania tematyczne organizowane w ramach Kampanii 17 Celów, podczas których wypracowywane są pomysły na konkretne działania biznesu na rzecz kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zapraszamy do udziału!

Kampania 17 Celów ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i wykorzystania szans biznesowych płynących z niej. Inicjatywa skupia szerokie grono firm i instytucji, pokazując jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy. Krajowa Izba Gospodarcza jest jej Partnerem Merytorycznym. W roku 2018 prowadzona jest II edycja Kampanii pod hasłem 2018: Nowe Idee.

Więcej informacji o Kampanii 17 Celów

Laboratorium 17 Celów: Dobra żywność – dobre zdrowie

poniedziałek, 10 września
Golden Floor Tower, ul. Chmielna 51, Warszawa

Laboratorium 17 Celów: Dobra żywność – dobrze zdrowie poświęcone jest tematyce prawidłowego odżywiania i dobrej żywności w kontekście zdrowia. Podczas warsztatów wypracowywane będą pomysły na działania firm w trzech obszarach: kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród klientów; zmiana informacji na opakowaniach produktów spożywczych, aby spełniały rolę edukacyjną dla przeciętnego konsumenta, a także zmniejszanie wpływu na środowisko w procesie produkcji żywności.

Program i rejestracja tutaj

Laboratorium 17 Celów: Rozwój gospodarczy dla wszystkich

czwartek, 20 września 2018

Golden Floor Tower, ul. Chmielna 51, Warszawa

Laboratorium 17 Celów: Rozwój gospodarczy dla wszystkich poświęcone jest inkluzywnemu wzrostowi gospodarczemu. Podczas spotkania odbędą się trzy równoległe sesje warsztatowe poświęcone następującym zagadnieniom: podnoszenie poziomu wiedzy finansowej w różnych grupach społecznych; wzmacnianie pozycji kobiet w przedsiębiorstwach i wspieranie dostawców w odpowiedzialnym rozwoju poprzez wdrażanie strategii zrównoważonego łańcucha dostaw.

Program i rejestracja tutaj

Powrót >