• A A A

Otwarte posiedzenie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG

08.04.2019

16 kwietnia 2019 r., o godz. 11.00, w siedzibie KIG, w sali 205 odbędzie się otwarte posiedzenie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG.

Spotkanie będzie poświęcone cenom energii elektrycznej i będzie miało na celu wymianę informacji o stanie obecnym, merytoryczną wymianę poglądów i przygotowanie wspólnego stanowiska.

Chcemy na nim odpowiedzieć na podstawowe pytanie – czy ceny energii (traktowane odrębnie od pozostałych składników) w pierwszych miesiącach roku zmieniły się, a jeśli tak, to jak w relacji do czerwca 2018? Także, czy kontraktowanie nowych umów nie napotyka na istotne utrudnienia?

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli tych części gospodarki, dla których znaczące w kosztach działalności (naszym zdaniem) są ceny energii elektrycznej.

Zaproszenie, poza wieloma autorytetami, przyjęli i potwierdzili obecność: Pan Tadeusz Skobel, Wiceminister Energii oraz Pan Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energii.

Kontakt
Danuta Wasyluk
Koordynator ds. Statutowych i Sekretariatów Komitetów KIG
Tel.: 22 630 97 33
e-mail: dwasyluk@kig.pl

Powrót >