• A A A

Wiceprezes KIG Marek Kłoczko Konsulem Honorowym Republiki Salwadoru w Warszawie

17.05.2019

Uroczystość odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. W ceremonii wzięła udział Jej Ekscelencja Florencia Vilanova de von Oehsen – Ambasador Republiki Salwadoru na Polskę z siedzibą w Berlinie. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wśród gości obecni byli również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego: ambasador Wenezueli – J.E.  Luis Adolfo Gómez Urdaneta, ambasador  Chile – J.E. Julio Bravo Yubini, ambasador Kolumbii – J.E. Javier Darío Higuera Angel, ambasador Argentyny – J.E. Ana María Ramírez, radca ministra – Pedro Pablo Delgado z ambasady Peru oraz Pani Virginia Pacheco Prado z ambasady Urugwaju . Nie zabrakło również przedstawicieli środowiska akademickiego, touroperatorów i firm związanych z Ameryką Centralną i Południową.

Podczas ceremonii Pani Ambasador Florencia Vilanova de von Oehsen wręczyła Panu Markowi Kłoczko akty powołania na urząd Konsula Honorowego Republiki Salwadoru w Warszawie – Listy Komisyjne – podpisane przez Prezydenta Republiki Salwadoru oraz „Egzequatur” podpisane przez Ministra Spraw Zagranicznych w Polsce – Pana Jacka Czaputowicza.

Pani Ambasador uzasadniając nominację Pana Marka Kłoczko podkreśliła, że zdecydowały o tym zarówno jego dokonania zawodowe, cechy osobiste oraz uznanie i szacunek w Polsce i za granicą.  Zaznaczyła również, że objęcie przez Pana Marka Kłoczko funkcji Konsula Honorowego to powód do dumy i zaszczyt dla Salwadoru.

Nowy Konsul Honorowy – Marek Kłoczko podczas wystąpienia zaznaczył, że odmienność klimatyczna, przyrodnicza, kulturowa jest doskonałym atrybutem do rozwoju ruchu turystycznego, a wzajemne poznawanie się ludzi służy również rozwojowi współpracy gospodarczej. I właśnie rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej będzie priorytetem jego działalności jako Konsula Honorowego.

Okręg konsularny obejmuje województwo mazowieckie.

Siedziba Konsulatu Honorowego Republiki Salwadoru mieści się w budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie.


Kontakt

Konsul Honorowy: Marek Kłoczko

Pracownik konsulatu: Marzena Kuczyńska-Pyczot

Tel.: +48 22 630 96 36

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Czwartek, 10.00-14.00

English version

The inauguration ceremony took place at the Polish Chamber of Commerce. The ceremony was attended by the Ambassador of the Republic of El Salvador to the Republic of Poland residing in Berlin – Her Excellency Florencia Vilanova de von Oehsen. There were also representatives of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Investment and Economic Development , Ministry of Entrepreneurship and Technology, Ministry of Sport and Tourism. Among the invited guests were also representatives of the diplomatic corps – Ambassador of Venezuela – H.E.  Luis Adolfo Gómez Urdaneta, the Ambassador of Chile – H.E. Julio Bravo Yubini, the Ambassador of Colombia – H.E. Javier Darío Higuera Angel , the Ambassador of Argentina – H.E. Ana María Ramírez, Minister Counsellor Pedro Pablo Delgado from Embassy of Peru and also Ms. Virginia Pacheco Prado from the Embassy of Uruguay. In the inauguration also attended guests from the Warsaw University, tour operators and Polish entrepreneurs related to South and Central America.

On this occasion, Her Excellency Ambassador of Republic of El Salvador handed over to Mr. Marek Kłoczko the set of documents confirming his nomination for Honorary Consul of El Salvador in Warsaw. In the first place Ambassador presented “Letters of Commission” signed by the President of El Salvador and the “Exequatur” signed by Polish Minister of Foreign Affairs  Mr. Jacek Czaputowicz.

During the speech made at ceremony Ambassador of El Salvador underlined that it is a grate pride and honor for El Salvador to have a Honorary Consul of the quality and calibre of Mr. Kłoczko, not only for his brilliant professional career, recognition and public respect inside and outside of Poland, but also for the human quality and great heart that characterize him as a person.

Mr. Marek Kłoczko highlighted that cultural, climate differences between Poland and Salvador are an excellent attribute for the tourism development and mutual understanding of people always serves the development of economic cooperation. And just a development an economic cooperation between Polish and Salvadoran companies will be a priority of his activity as Honorary Consul.

The Honorary Consul will operate within the Mazovia Voivodeship.

The seat of the Honorary Consulate of the Republic of Salvador is located at Trębacka Street 4 in Warsaw at the Polish Chamber of Commerce.

Contact details

Honorary Consul: Marek Kłoczko

Staff member: Marzena Kuczyńska – Pyczot

Tel. +48 22 630 96 36

Office Hours: Monday to Thursday, 10:00 – 14:00

Powrót >