• A A A

II edycja Konferencji Nowe Międzynarodowe Szlaki Transportowe

14.10.2019

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich organizuje II edycję konferencji pn. „Nowe międzynarodowe szlaki transportowe”.
Tytuł tegorocznej konferencji to: „Polski hub na Kolejowym Jedwabnym Szlaku: szansa dla europejskiej branży TSL”. Konferencja odbędzie się 5 listopada 2019 r. w Warszawie, w ramach VII Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki „TransLogistica”.

Przewozy kolejowe Chiny-UE są dla polskiej branży TSL pierwszym wymiernym efektem chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku. Błyskawiczny wzrost rynku sprawił, że w ciągu niespełna 6 lat około 7% wymiany handlowej Chiny-UE – towary o wartości 50 mld dolarów – trafiło na polskie tory. W 2018 roku w ramach kolejowego Jedwabnego Szlaku przejechało ok. 6300 składów kolejowych, z czego zdecydowana większość wjechała do Unii Europejskiej przez terytorium Polski. Polska pełni obecnie rolę głównej „bramy do Europy” dla kolejowego handlu Chiny-UE.
Potencjał zwiększania wolumenów lądowego transportu towarów między Europą i Azją zależeć będzie jednak od przepustowości polskiej infrastruktury, rozbudowy lokalnych centrów logistycznych i terminali intermodalnych, a także poszerzenia oferty dystrybucji towarów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Wymagałoby to jednak spójnych działań europejskich korporacji międzynarodowych, przedsiębiorstw logistycznych aktywnych w Polsce i polskiej administracji państwowej. Ze względu na korzystne położenie geograficzne, dostępność wykwalifikowanych specjalistów, a także dynamiczny rozwój branży TSL, Polska ma szansę uzyskać pozycję jednego z głównych europejskich hubów logistycznych na Kolejowym Jedwabnym Szlaku. Odejście od roli państwa tranzytowego, na rzecz regionalnego „hubu”, otwiera przed Polską drogę do uzyskania znaczącego udział w przychodach z operacji logistycznych związanych z dystrybucją nowych potoków towarowych z Azji na terenie UE, szacowanych na prawie 1,5 mld dolarów rocznie.

Konferencja odbędzie się  5 listopada, czyli pierwszego dnia targów TransLogistica, w godzinach 10.30-16.15. Składać się będzie z trzech paneli dyskusyjnych poświęconych potencjałowi polskich centrów logistycznych w obsłudze handlu Chiny-UE, nowych modelach biznesowych dla europejskich firm realizujących handel z Azją, a także działań polskiej administracji na rzecz rozwoju pozycji Polski jako logistycznego ‚hubu’ w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Konferencja poprzedzona zostanie krótką dyskusją z udziałem przedstawicieli ministerstw transportu Polski, Niemiec i Białorusi.

Jest to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką, a także dla producentów i dystrybutorów korzystających z usług branży TSL.

Serdecznie zapraszamy!

REJESTRACJA

Kontakt:

Monika Sasiak tel. +22 630 97 23 email: msasiak@kig.pl

Barłomiej Nersewicz tel. +22 630 96 86 email: bnersewicz@kig.pl

Powrót >