• A A A

Urząd Patentowy ostrzega przed oszustami

12.11.2019

Uważaj na wyłudzaczy opłat za ochronę znaków towarowych i wynalazków !

W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Patentowy RP zaobserwował nielegalny proceder polegający na wysyłaniu przez nieznane podmioty fałszywych decyzji urzędowych o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i patentów na wynalazki. Decyzje te są masowo wysyłane do zgłaszających oraz zawierają żądanie dokonania opłat na prywatne konta bankowe.

Urząd zwraca się do wszystkich osób i podmiotów dokonujących opłat urzędowych w związku ze zgłaszaniem znaków towarowych i wynalazków o dokładną weryfikację numeru konta, na które dokonywane są tego typu przelewy. Poniżej podajemy właściwy numer rachunku bankowego służący wnoszeniu opłat do Urzędu Patentowego:

                 NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe, inne od powyższego nie pochodzą, od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia.           

W celu wykrycia sprawców opisanych fałszerstw Urząd Patentowy RP w trybie natychmiastowym skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście o podejrzeniu dokonania przestępstw polegających na podrobieniu dokumentów, nieuprawnionemu posługiwaniu się pieczęcią urzędową oraz usiłowaniu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wyrażamy nadzieję, że działania organów ścigania doprowadzą do szybkiego wstrzymania tego typu przestępczej aktywności skierowanej przeciwko stabilności systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce.

Wszystkim zgłaszającym znaki towarowe oraz wynalazki, Urząd Patentowy RP zaleca daleko idącą ostrożność i wnikliwe sprawdzanie korespondencji urzędowej. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości otrzymanej, Urząd prosi o telefoniczne zgłaszanie takich przypadków (+48 22) 579 05 55 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl do Centrum Informacji o Ochronie  Własności Przemysłowej.

 

Dodatkowych  informacji udziela:

Adam Taukert
Rzecznik Prasowy
Urzędu Patentowego RP
tel.  (+48 22) 579 00 50
fax. (+48 22) 579 04 37
e-mail: ataukert@uprp.pl

 

www.uprp.pl

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Powrót >