• A A A

Porozumienie o współpracy między Sądem Arbitrażowym przy KIG a CIETAC

14.11.2019

W środę, 6 listopada mecenas Maciej Jamka, Wiceprzewodniczący Rady Arbitrażowej, jako przedstawiciel Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Wangiem Chengjie Wiceprzewodniczącym Sekretarzem Generalnym CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) złożyli podpis pod porozumieniem o współpracy.

China International Economic and Trade Arbitration Commission to jedna z największych niezależnych instytucji arbitrażowych. Sygnatariusze porozumienia mają nadzieję, że dokument pogłębi ich współpracę w świetle rozwijających się połączeń handlowych z Chinami, które są coraz bardziej istotne dla polskich przedsiębiorców. Współpraca z CIETAC to również szansa na pogłębianie świadomości na temat skutecznego rozwiązywania sporów międzynarodowych w drodze alternatywnych form rozstrzygania sporów, zwłaszcza arbitrażu.

Więcej na temat Sądu Arbitrażowego przy KIG tutaj.

Powrót >