• A A A

Podsumowanie Gospodarczego Otwarcia Roku 2017

09.01.2017

Gospodarcze Otwarcie Roku 2017

25 stycznia w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się szósta edycja Gospodarczego Otwarcia Roku. Prelegentami wydarzenia jak co roku byli przedstawiciele świata polityki, biznesu oraz szkolnictwa wyższego. Najważniejszym punktem wydarzenia było polityczne podsumowanie roku ubiegłego oraz prognoza, co czeka polską gospodarkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Partnerem tegorocznej edycji był Provident Polska S.A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju.

W tym roku swoje przewidywania dotyczące głównych wskaźników ekonomicznych i sytuacji gospodarczej przedstawił między innymi: Prezes Związku Banków Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Pani Elżbieta Mączyńska, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu Pan Janusz Jankowiak. Wydarzenie zakończyły dyskusje panelowe na temat instrumentów finansowych dla sektora MŚP oraz sposobów skutecznego badania wiarygodności kontrahentów.

Po przywitaniu gości, prowadzący cale wydarzenie redaktor Polsat News Wojciech Szeląg powitał na scenie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. W swojej wypowiedzi inauguracyjnej Wicepremier Gowin przedstawił ogólny kierunek działań rządu na najbliższe 3 lata:

„Możecie Państwo być pewni, że te najbliższe trzy lata to będzie okres, kiedy będziemy się koncentrowali na sprawach gospodarczych” – powiedział Wicepremier. Dodał również, iż w pierwszym roku sprawowania władzy rząd skoncentrował się na programach społecznych równolegle przygotowując program i strategię działań gospodarczych.

„Projekt podatku jednolitego w wersji przewidującej z jednej strony obniżenie podatków dla małych firm, a z drugiej strony podniesienie tych podatków dla firm średnich czy większych został przez rząd definitywnie odrzucony (…) W imieniu całego rządu chciałbym Państwa prosić, żebyście ze zrozumieniem podchodzili do działań zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego. Chcę powiedzieć, że nie ma żadnych planów podnoszenia podatków. Zresztą Pani Premier Beata Szydło zapowiedziała, że w roku 2017 żadnych zmian w systemie podatkowym nie będzie” – zapewniał licznie zgromadzonych na sali przedsiębiorców.

W kolejnym wystąpieniu Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju wraz z  Prezesem KIG Andrzejem Arendarskim dyskutował na temat tzw. Konstytucji dla biznesu:

„Żyjemy w kulturze ustaw. Jeżeli czegoś nie ma w ustawie to administracja działa w sposób bardzo sformalizowany, rygorystyczny. Wprowadzamy pewne oczywistości na poziom ustawy, żeby przeniknęły one na poziom załatwiania codziennych spraw. Istnieją wartości konstytucyjne, ale zapisane w sposób bardzo abstrakcyjny. My sprowadzamy je do użytkowej funkcji i treści po to, by były one stosowane na co dzień przez urzędników. Ta swojego rodzaju książka, powieszona w każdym urzędzie skarbowym ma być kartą praw przedsiębiorcy, rodzajem tarczy w poszczególnych postępowaniach.” – mówił Mariusz Haładyj.

„Prawo powinno w jak największym stopniu urzeczywistniać zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Staramy się działać punktowo. Od 1 stycznia zmieniliśmy przepisy dotyczące kontroli, aby z jednej strony odciążyć od obowiązków poddawania się kontroli przedsiębiorców, którzy nie generują dużego ryzyka, a przenieść aktywność służb kontrolnych na obszary, gdzie ryzyko jest generowane w sposób większy” – dodał Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju.

Kolejnym prelegentem Gospodarczego Otwarcia Roku był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński, który rozpoczął swoje wystąpienie słowami: „Patrzymy z optymizmem na ten rok. Myślę, że będzie dobry zarówno dla gospodarki, jak i przedsiębiorców”. Następnie poruszył temat niepewności i wyzwań związanych z funkcjonowaniem największych mocarstw gospodarki światowej. W swojej wypowiedzi Kwieciński wymienił między innymi: przyszłe rządy nowej administracji prezydenta Donalda Trumpa, niepewną sytuacje gospodarki Chin oraz problemy wewnętrzne Unii Europejskiej, takie jak efekt Brexitu czy polityka migracyjna. Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju dodał, że co raz większego tempa nabierają rozmowy w sprawie polityki klimatycznej i energetycznej, które według Kwiecińskiego nie będą miały korzystnego wpływu na funkcjonowanie naszej gospodarki. Tym na czym zdaniem Kwiecińskiego będzie w przyszłym roku koncentrował rząd to otoczenie prawne i polityka deregulacyjna.

Debata: Konstytucja Biznesu

W ramach szerokiego pakietu zmian w prawie gospodarczym, określanego jako „Konstytucja Biznesu” i przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju, powstają projekty nowelizacyjne i propozycje nowych kluczowych ustaw, w tym tzw. Prawo przedsiębiorców. Określane są także podstawowe zasady tworzenia prawa gospodarczego, zasady interpretacyjne i gwarancje instytucjonalne.

Podczas Gospodarczego Otwarcia Roku odbyła się debata z udziałem przedsiębiorców, poświęcona planowanym zmianom. Moderatorem dyskusji był Janusz Cieszyński, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. W debacie uczestniczyli: Marcin Beme, CEO Audioteka, Ryszard Florek, Prezes Fakro S.A., Eugeniusz Orłowski, Prezes Zarządu O&S ComputerSoft, Michał Nidzgorski, Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Rynków Zagranicznych Ursus S.A. i Maciej Witucki, Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG).

Janusz Cieszyński rozpoczął dyskusję od zaznaczenia, że opinia przedstawicieli biznesu na temat prawa przedsiębiorców jest kluczowa. Poprosił gości o wskazanie, która z zasad zawartych w Konstytucji Biznesu są ich zdaniem najważniejsze dla prowadzenia biznesu w Polsce. Marcin Beme stwierdził, że z jego punktu widzenia najistotniejsze są te zasady, które ułatwią mu zaangażowanie pełni sił w prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec tego, co robią firmy w Chinach czy USA. Szczegółowo wskazał na ograniczenie nadmiaru biurokratycznych obciążeń, uproszczenie systemu oraz domniemanie uczciwości przedsiębiorcy jako te elementy, które – gdyby zostały wdrożone – pozwolą mu skupić się w pracy przede wszystkim na tworzeniu konkurencyjnego produktu.

Ryszard Florek i Michał Nidzgorski jako fundamentalną ich zdaniem zasadę wskazali pewność prawa. Nidzgorski dodał, że w jej kontekście bardzo ważne jest także przyspieszenie wydawania decyzji przez administrację oraz kwestia odpowiedzialności urzędników za wydawane decyzje. Zdaniem Eugeniusza Orłowskiego wybranie jednej spośród tych zasad jest trudne, bo one są wobec siebie komplementarne, tworzą system; jako najistotniejszą wskazał jednak zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Maciej Witucki, uznając wszystkie określone już zasady za istotne, dodał jeszcze jedną spoza ścisłego katalogu: zasadę kontynuacji dialogu – stałego, codziennego dialogu pomiędzy przedsiębiorcami i ministerstwem, połączonego z monitorowaniem wdrażania konstytucji.

W dalszej kolejności przedsiębiorcy, poproszeni zostali przez prowadzącego o zaproponowanie jednej poprawki do planowanych zmian. W efekcie dość zgodnie wskazali, że na poprawki przyjdzie czas po wdrożeniu nowych regulacji, a w tej chwili najważniejsze jest możliwie szybkie zakończenie prac i wdrożenie zmian.

Zapytani o to, jaki według nich powinien być ideał prawa gospodarczego – czy kilka ogólnych zasad, czy może dużo szczegółowych regulacji, które nie pozostawiają wątpliwości interpretacyjnych – przedsiębiorcy dość zgodnie opowiadali się za dążeniem do możliwie prostego systemu. Ryszard Florek zwrócił uwagę na to, że istotne jest określenie celów prawa gospodarczego i stosowanie zgodnej z nimi interpretacji, a także edukacja urzędników w tym zakresie. Eugeniusz Orłowski zauważył, że prostota sprzyja świadomemu przestrzeganiu prawa. Maciej Witucki zaproponował, żeby do prawa gospodarczego stosować przyjętą w biznesie zasadę „zamkniętej puli” – jeżeli chce się dodać jakąś regulację, to trzeba znaleźć inną, najmniej istotną, nadającą się do usunięcia.

Prognozy przedsiębiorców na rok 2017 były dość optymistyczne. Marcin Beme przyznał, że z perspektywy jego firmy rok zapowiada się dobrze, przede wszystkim z powodu zaawansowanych planów rozwojowych na zagranicznych rynkach. Michał Nidzgorski wskazał na eksport jako na siłę napędową polskich firm i wyraził zadowolenie z funkcjonowania publicznych programów wspierania eksportu. Ryszard Florek zauważył, że ciągle niewykorzystywana rezerwa rozwojowa w Polsce tkwi w budowaniu kapitału społecznego, znajdującego się nadal na dość niskim poziomie. Maciej Witucki wskazał natomiast, że elementy rynku pracy, wynikające z uwarunkowań demograficznych, wyjścia z rynku pracy części pracowników ze względu na program 500+ oraz podwyżek płacy minimalnej, mogą być dużym wyzwaniem dla firm z sektora MŚP.

Dyskusja panelowa: Skuteczne badanie wiarygodności kontrahentów

Prowadząca dyskusję poświęconą badaniu wiarygodności kontrahentów Monika Zakrzewska, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, zauważyła, że przyszłość finansowa przedsiębiorstw zależy od kondycji kontrahentów i ich zdolności kredytowej. Rozmaitymi narzędziami, przydatnymi do badania wiarygodności kontrahentów, dysponują instytucje sektora finansowego. O konkretnych rozwiązaniach opowiadali przedstawiciele tych instytucji: Piotr Badura, Dyrektor Generalny CRIF Services sp. z o.o., Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., Marek Białkowski, Dyrektor Biura Ryzyka Kredytowego Provident i Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem.


Dyskusja panelowa: Druga ustawa o innowacyjności

W 2016 roku weszła w życie tzw. „mała ustawa o innowacyjności”. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem „dużej ustawy o innowacyjności”. O tym, co powinno się w niej znaleźć, aby ułatwić rozwój innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce, dyskutowali: Jacek Czech, Dyrektor ds. Rozwoju, KIG (moderator), Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju, Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska,             Aleksander Szalecki, Partner Zarządzający, Stratego i Aleksander Żołnierski, Główny Specjalista w dziale Strategii, Analiz i Ewaluacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zdaniem Pawła Borysa nie można sprowadzać innowacyjności wyłącznie do rozwiązań ustawowych – odpowiednie regulacje prawne odgrywają według niego pewną rolę, niemniej nie ona jest tu kluczowa. Według Borysa, Polska ma potencjał do budowania nowoczesnej gospodarki, dzięki takim przewagom jak poziom wykształcenia, pewien duch przedsiębiorczości, a także źródła finansowania. Problemem jest jednak warstwa społeczna – brak kultury współpracy oraz przyzwolenia na kreatywność i ponoszenie ryzyka. Taka atmosfera przekłada się m.in. na słabą współpracę ośrodków badawczych z biznesem. Także Aleksander Żołnierski wskazał na problemy z poziomem zaufania w społeczeństwie jako na istotną barierę w rozwoju innowacyjności.

Stanisław Wincenciak zwrócił uwagę na to, że polskim uczelniom brakuje pieniędzy na podstawową działalność i podstawowe badania. Nadrobienie tych braków jest jego zdaniem bardzo ważne w perspektywie długoterminowej budowania innowacyjności, choć efekty nie będą widoczne z dnia na dzień. Aleksander Szalecki za kluczowe uznał usprawnienie narzędzi, które dostępne są już teraz. Ustawa powinna wprowadzać rozwiązania, które pozwolą uciec od nadmiaru biurokracji. Szalecki odniósł się także do pytania, dlaczego polskie firmy niechętnie korzystają ze środków dostępnych w ramach programu Horyzont 2020. Stwierdził, że przez programy krajowe przedsiębiorcom łatwiej się przebić, bo konkurencja jest mniejsza. Zaś udział w programie np. Horyzont 2020 wymaga nawiązania współpracy z partnerami zewnętrznymi z innych krajów UE, z czym polskie firmy maja problem.

Stanisław Wincenciak zwrócił także uwagę na inny problem polskich firm, widoczny z perspektywy uczelni – jego zdaniem firmy rzadko mają własny kapitał na inwestycje. Najczęściej przychodzą do uczelni w nadziei napisania wspólnego wniosku i pozyskania dofinansowania. Paweł Borys przywołał przykład Izraela, jako kraju, który z sukcesem zbudował innowacyjną gospodarkę. Przypomniał, że Izrael zdecydował się na politykę konsolidacji instrumentów finansowania innowacji, a także odcięcia uczelni od finansowania badań i przerzucenia środków na komercjalizację – dopiero z czasem wprowadzono mechanizmy równoważące ten model.

Ostatnią dyskusję panelową tegorocznej edycji GORu  poprzedziło ogłoszenie wyników konkursu kierowanego do doktorantów: Polska Cyfrowa 2020+

Jury w składzie:
•    Mieczysław Bąk, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza
•    Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Orange Polska
•    Maciej Gawroński, MARUTA WACHTA SP.J.
•    Natalia Hatalska, ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej
•    Agnieszka Skala, Politechnika Warszawska i SPIN Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest

oraz laureaci minionych edycji Konkursu:
•   Jerzy Toborowicz (kat. ekonomia), Aneta Zwolińska (kat. prawo), Witold Kołodziejczyk (kat. socjologia)

Wybrało trójkę laureatów:
– w kategorii Prawo – Maria Siemaszkiewicz za pracę pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w postępowaniu cywilnym”
– w kategorii Socjologia – Anna Maria Trawińska za pracę pt. „Wykluczeni przez wykluczenie, paradoks definicyjny pułapką projektowania przyszłości”
– w kategorii Ekonomia – Łukasz Zgiep za pracę pt. „Collaborative economy jako szansa na polskiej gospodarki w czasach 4 rewolucji przemysłowej”

Laureaci otrzymali stypendium naukowe Orange w wysokości 10 000 zł. Nagroda została wręczona przez Prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego oraz Piotra Dardzińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podobnie, jak w minionych edycjach, celem konkursu był wybór najciekawszych analiz, propozycji zastosowania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, które przybliżą nam wizję Polski Cyfrowej 2020+. Konkurs ten, to również próba znalezienia odpowiedzi, które działania spośród trzech obszarów: gospodarka cyfrowa, efektywna polityka regulacyjna oraz kompetencje cyfrowe społeczeństwa, będą stanowić kluczowy fundament dla cyfrowego rozwoju kraju.

Dyskusja panelowa: Instrumenty finansowe dla MŚP

Uczestnicy dyskusji, moderowanej przez Wojciecha Szeląga, przedstawili instrumenty finansowe, dostępne dla przedsiębiorców zarówno na zasadach komercyjnych (leasingi, kredyty), jak i w ramach środków publicznych (dotacje i instrumenty zwrotne). W rozmowie uczestniczyli: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Anna Wiśniewska, Dyrektor Zarządzający, Raiffeisen-Leasing Polska S.A., Katarzyna Kaczkowska, Naczelnik Wydziału, Departament Wsparcia i Innowacji i Przemysław Gabrysiak, Stratego.

 

stopka

 

Kontakt
Karol Sadziński

Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich
tel. 22 630 94 23
e-mail: ksadzinski@kig.pl

Powrót >