• A A A

Odnowienie certyfikatu ISO 9001:2009

27.01.2017

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA informuje, że 16 grudnia 2016 r. odbył i zakończył się wynikiem pozytywnym audit odnowienia na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

KIG BLCA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie „Legalizacja dokumentów, w tym wystawianie świadectw pochodzenia, wydawanie świadectw i zaświadczeń, sprzedaż druków, wydawanie karnetów ATA, organizowanie szkoleń i warsztatów oraz usługi doradcze” na okres do 15 września 2018 r.

Powrót >