• A A A

Prezentacja MR nt. potencjału sektora MŚP w sektorze IT

02.02.2017

W dniu 30 stycznia 2017 na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przedstawiona została prezentacja  Ministerstwa Rozwoju nt. na temat potencjału sektora małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze IT.

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się z tym ciekawym materiałem zawierającym m.in. dane dotyczące udziału małych i średnich firm w przetargach publicznych.

Jeżeli chcielibyście Państwo odnieść się do informacji i tez zawartych w prezentacji zapraszamy do przesyłania uwag na adres adurlik@kig.pl

Powrót >