• A A A

Andrzej Arendarski: Napięcia polityczne zakłócają rozwój Polski

02.03.2017

Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała 6 edycję Gospodarczego Otwarcia Roku. W ramach dyskusji polityków – m.in. z Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z przedsiębiorcami i ekonomistami dominował optymizm. Rok bieżący będzie lepszy od poprzedniego – prawdopodobnie odnotujemy nieco wyższy wzrost oraz zwiększy się polski eksport – co świadczyć będzie o dobrych fundamentach makroekonomicznych. Podczas Gospodarczego Otwarcia Roku mowa była również o czynnikach zaburzających rozwój polskiej gospodarki.

– Są to czynniki zewnętrzne i międzynarodowe, na które nie mamy wielkiego wpływu – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej –  Mowa o sprawach natury politycznej, takich jak konflikty w wielu częściach świata – których zasięg może się zwiększyć – oraz zmiany na scenach politycznych w wielu kluczowych krajach na świecie – na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Wiąże się to z wymianą elit politycznych na nowe, które są nieprzewidywalne i bez określonych intencji. W Polsce – o czym wreszcie zaczęto mówić – istnieje szereg czynników zakłócających rozwój państwa. Zwrócono uwagę na stale utrzymujące się napięcie polityczne pomiędzy rządzącymi, a opozycją lub grupami społecznymi. Kolejnym poruszonym problemem był malejący kapitał społeczny, na który składają się brak zaufania i współpracy. Są one absolutnie niezbędne do rozwoju kraju w kierunku – co jest marzeniem wicepremiera Morawieckiego – innowacyjności i nowoczesności. Ogłoszone w zeszłym roku propozycje Ministerstwa Rozwoju zostały dobrze przyjęte. W formie aktów prawnych będą one sukcesywnie przyjmowane i stworzą tzw. „Konstytucję Biznesu” – regulującą relacje biznesu z administracją publiczną. Przedyskutowaliśmy sprawę drugiej ustawy o innowacyjności, która w przekonaniu twórców i przedstawicieli biznesu może przyczynić się do zwiększenia tempa wzrostu innowacyjności w Polsce – powiedział Arendarski.

Link do pełnej wypowiedzi Prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego: tutaj

 

Powrót >