• A A A

Stwórz produkt sieciowy! Dofinansowanie PARP dla konsorcjów

12.05.2017

Zapraszamy na ostatnie spotkanie informacyjne z cyklu organizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach konkursu nr 3 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” poddziałania 1.3.2 POPW, przeznaczonego dla konsorcjów MŚP składających się z co najmniej 3 przedsiębiorców (lider – wnioskodawca i co najmniej 2 członków konsorcjum). Wsparcie jest przewidziane w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2017 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A , sala nr 11 (piętro 15), konieczna rejestracja.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Powrót >