• A A A

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

24.05.2017

W  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej projektu „Zielona Stocznia”,który stanowi integralną częścią projektu Batory realizowanego  w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze reindustializacji w części dotyczącej przemysłu stoczniowego. W ramach projektu „Zielona Stocznia” MGMiŻŚ podjęło współpracę z Krajową Izba Gospodarczą. Spotkanie otworzyli Pani Minister Anna Moskwa oraz Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Powrót >