• A A A

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej

26.05.2017

25 maja 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej. W trakcie obrad dokonano wyboru władz KIG oraz przyjęto misję i strategię na najbliższą kadencję 2017-2021. W wyniku głosowania prezesem KIG po raz kolejny został Andrzej Arendarski. Przewodniczącym rady KIG został Janusz Steinhoff.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia KIG przyznano Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej. Otrzymał ją Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju za „benedyktyńską pracę na rzecz upraszczania prawa regulującego działalność gospodarcza w Polsce”.  Zgromadzenie przyznało również tytuł Honorowego Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Panu Kazimierzowi Pazganowi z Sądeckiej Izby Gospodarczej i tytuł Honorowego Członka KIG Panu Włodzimierzowi Hausnerowi z Naczelnej Organizacji Technicznej. Nagrody te przyznawane są przedstawicielom samorządu gospodarczego, wybitnym przedstawicielom gospodarki, świata kultury i nauki, politykom szczególnie zasłużonym dla ruchu samorządu gospodarczego.

Gościem specjalnym wydarzenia był Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Pan Mateusz Morawiecki.

Powrót >