• A A A

Nabór wniosków do konkursu duńskiej Fundacji VELUX

29.05.2017

Grupa docelowa: młodzież w wieku 15-25 lat, która nie ukończyła szkoły średniej
Zasięg geograficzny: Polska, Węgry, Rep. Czeska, Słowacja
Termin składania wniosków: 15 czerwca 2017 r.

Celem Fundacji VELUX jest poprawa warunków i perspektyw zatrudnienia młodzieży w Europie. W ciągu ostatniej dekady Fundacja zaoferowała subwencje o wartości ponad 150 milionów euro do kilku projektów w Centralnej i Wschodniej Europie.

Obecnie zapraszamy organizacje społeczeństwa obywatelskiego (NGO), miejscowych działaczy i władze publiczne do składania wniosków o realizację projektów dotyczących poprawy jakości edukacji i zwiększania szans zatrudnienia młodych ludzi w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.
Propozycje projektów powinny dotyczyć:
1)     rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez pracę i naukę, ulepszoną komunikację pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami, poradnictwem  zawodowym dla młodych ludzi, kształceniem dla nauczycieli, ustanawianiem modeli edukacyjno-szkoleniowych (ang. VET) w instytucjach lub organizacjach.
2)     integracji rynku pracy, ukierunkowanego na bezrobotną młodzież (w wieku 15-25 lat), nie połączoną z systemem formalnej edukacji, poprzez kształcenie zawodowe, programy stypendialne, społeczną przedsiębiorczość i inne.

Przewidywana wartość wsparcia projektów w granicach: 0,3-1,0 mln euro.
Szczegółowe informacje znajdują się w angielskojęzycznym pliku załącznika – pobierz pdf

Aplikować należy przez serwis internetowy: tutaj

Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone nie później niż w grudniu 2017 r.

Powrót >