• A A A

„Rynek mediów w Polsce: szanse i zagrożenia związane z dekoncentracją”, 01.06.2017

31.05.2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało ostatnio przyspieszenie prac dotyczących projektu ustawy o własności mediów w Polsce. Projekt stosownej ustawy ma pojawić się jeszcze przed wakacjami. W opinii wielu ekspertów w tak ważnej dla całego społeczeństwa sprawie powinny odbyć się konsultacje rynkowe i społeczne z udziałem przedstawicieli dziennikarzy, wydawców i ekspertów rynku mediów. Konieczna jest debata publiczna na temat przyszłości mediów w Polsce.

Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza postanowiła jako punkt wyjścia do dyskusji zorganizować debatę ekspercką pt:  „Rynek mediów w Polsce: szanse i zagrożenia związane z dekoncentracją”. Debata odbędzie się 1 czerwca o godzinie 11:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej (ul. Trębacka 4, Warszawa)

Tematy, które będą poruszone podczas debaty:

1.       Założenia dekoncentracji mediów
2.       Media jako sektor gospodarki, jak daleko może sięgać ingerencja
3.       Czy istnieją praktyki monopolistyczne na polski rynku mediów?
4.       Rynek mediów we Francji i w Niemczech – czy tamtejsze regulacje można zastosować w Polsce?
5.       Media regionalne i ogólnopolskie – wpływ dekoncentracji

Potwierdzeni prelegenci:

  1. Moderator: Marcin Piasecki – Rzeczpospolita
  2. Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
  3. Jacek Sasin – Przewodniczy Komisji Finansów Publicznych, poseł PiS
  4. Piotr Apel – Zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, poseł Kukiz’15
  5. Karol Kościński – Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w MKiDN
  6. Tomasz Sakiewicz – Redaktor naczelny „Gazeta Polska”
  7. Krzysztof Zyzik – Redaktor naczelny „Nowa Trybuna Opolska”
  8. Maciej Hoffman – Dyrektor Generalny Izby Wydawców Prasy

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: lrusiniak@art-media.com.pl lub ksadzinski@kig.pl

Powrót >