• A A A

CePT – Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018

27.03.2018

17 kwietnia br., w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się konferencja „CePT – Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018”. To kolejne już spotkanie świata nauki i biznesu w obszarze Life Science. Gospodarzem wydarzenia jest Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – jeden z najważniejszych centrów naukowo-badawczych w Europie Środkowej w zakresie biomedycyny.

Celem konferencji jest rozmowa o możliwych działaniach, które usprawnią współpracę świata nauki i świata biznesu oraz prezentacja projektów naukowych o wysokiej wartości aplikacyjnej, które mają szansę rozwój polskiej innowacyjności w biomedycynie. Oprócz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, do udziału w konferencji zaproszeni zostaną przedstawiciele świata nauki oraz firm i inwestorów z całej Polski, działających w obszarze Life Science.

CePT koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu największych chorób cywilizacyjnych i poprawić jakość życia Polaków. Dlatego też, jednym z kluczowych elementów konferencji będzie prezentacja najnowszych, innowacyjnych projektów badawczych i rozwiązań prowadzonych przez naukowców z CePT, wspierających przemysł w tworzeniu nowych leków i terapii. Przedstawiony zostanie również projekt utworzenia Centrum Medycyny Regeneracyjnej i Centrum Medycyny Translacyjnej w Polsce – rozwój tych dziedzin medycyny może znacząco zwiększyć wkład Polski w rozwój światowej biomedycyny.

Ważnym tematem, który będzie dyskutowany na konferencji, jest problem z transferem technologii i wyceną własności intelektualnej, sposoby zmniejszenia ryzyka związanego z realizacją prac B+R, jak również zwiększenia obecnie dostępnych źródeł finansowania projektów badawczych i programów, co pozwoliłoby na zwiększenie obszarów współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

Zapraszamy na konferencję. Rejestracja dostępna będzie do 9 kwietnia br., na stronie internetowej https://cept.wum.edu.pl/konferencje/

CePT

Instytucje tworzące konsorcjum CePT należą do awangardy jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych w Polsce i są w dużej mierze odpowiedzialne za kształtowanie obrazu i roli całej polskiej nauki, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. CePT to obecnie największa inwestycja w naukę w Polsce. Do dyspozycji blisko 1000 wybitnych polskich i zagranicznych naukowców jest 10 nowych środowiskowych centrów naukowych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej światowej klasy. Dzięki synergii potencjału wybitnych zespołów naukowych z możliwościami sieci laboratoriów, CePT może tworzyć nową jakość w medycynie i rozwiązywać problemy wielokrotnie bardziej złożone niż dotychczas, przekraczając bariery, które ograniczały do tej pory możliwości badawcze poszczególnych wydziałów, uczelni i instytutów.

Powrót >