• A A A

Kampania 17 Celów. Forum Inspiracji

15.05.2018

 

Zapraszamy na drugą edycję Forum Inspiracji, która odbędzie się w czwartek, 17 maja 2018 r. w The Heart Warsaw, plac Europejski 1, Warszawa. Podczas Forum analizowany będzie biznesowy wymiar Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i możliwości włączenia się firm w Polsce w jej realizację.

Podczas Forum Inspiracji zaprezentujemy pierwszą edycję diagnozy Rady 17 – grupy 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Zdiagnozowali oni 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznaczyli priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. Zostaną one omówione szczegółowo podczas konferencji.

Podczas części warsztatowej Forum Inspiracji wypracowywane będą też praktyczne narzędzia dla firm podejmujących działania na rzecz Agendy 2030 w zakresie strategii, standardów i mierzenia wpływu.

Forum Inspiracji jest konferencją główną Kampanii 17 Celów. Inicjatywa ta, prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji, ma za zadanie zachęcić polski biznes do zaangażowania się w działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

W roku 2018 prowadzona jest II edycja kampanii pod hasłem 2018: Nowe Idee, skupiająca się na wypracowywaniu konkretnych biznesowych pomysłów i narzędzi. Oprócz Forum Inspiracji, w ramach kampanii odbędzie się cyklu warsztatów regionalnych Laboratorium 17 Celów. Każde z nich poświęcone będzie innym Celom kluczowym i organizowane będzie we współpracy z Partnerami Głównymi kampanii, do których należą: Bank Zachodni WBK, Danone, Rekopol i SUEZ. Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jej inicjatorem jest CSR Consulting.

Udział w Forum Inspiracji jest bezpłatny. Konferencja przeznaczona jest dla firm i instytucji zainteresowanych włączeniem się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja: https://foruminspiracji.evenea.pl

AGENDA FORUM INSPIRACJI

09.00 – 09.30  Networking przy kawie

09.30 – 10.00  Otwarcie konferencji i przedstawienie Kampanii 17 Celów

10.00 – 11.00  Ogłoszenie pierwszej edycji diagnozy Rady 17 „Kluczowe Cele dla polskiego biznesu”

Wystąpienia ekspertów – członków Rady 17 – prezentujących wybrane, priorytetowe dla polskiego biznesu Cele Zrównoważonego Rozwoju i kierunki działania w ramach wybranych Celów:

 • dr hab., prof. ALK, Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dr hab., prof. UMK, Arkadiusz Karwacki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Zbigniew Gajewski, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
 • Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Kamil Wyszkowski, Global Compact Network Poland
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11.00 – 12.00  Agenda 2030 – kierunek innowacje

 • Wprowadzenie – Innowacyjne rozwiązania jako niezbędny element realizacji Agendy 2030 – Małgorzata Greszta, CSR Consulting
 • Sesja posterowa – Prezentacje wybranych nowych inicjatyw, w które biznes może się zaangażować

12.00 – 12.30  Przerwa kawowa

12.30 – 13.30  Stoliki eksperckie – nowe wyzwania, nowe rozwiązania

Prezentacje dobrych praktyk firm, opartych na innowacyjnych modelach działania, dla wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju

13.30 – 14.00  Wprowadzenie do warsztatów – 17 Celów w działaniach firm: praktyczne narzędzia

14.00 – 15.00  Lunch

15.00 – 16.15  Warsztaty – 17 Celów w działaniach firm: praktyczne narzędzia

 • Uwzględnianie Agendy 2030 w strategii firmy
 • Standardy jako narzędzia wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju
 • Mierzenie wpływu jako istotny czynnik planowania działań biznesu

16.15 – 16.30  Kluczowe wnioski i podsumowanie konferencji

 

Kontakt

Aleksandra Kretkowska
Koordynatorka Projektu
tel. 881 090 576
mail: aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl

CSR Consulting
Pelplińska 8B
01-683 Warszawa
www.csrconsulting.pl

 


CSR Consulting
CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań.

Najnowsze projekty firmy, takie jak Kampania 17 Celów, GOZ w Praktyce czy Koalicja 5 Frakcji prowadzone są w szerokim partnerstwie; dzięki nim na polskim rynku pojawiają się nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Powrót >