• Kongres Innowacyjnej Gospodarki

  Wydarzenie mające na celu stworzenie otwartej platformy wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami-beneficjentami proinnowacyjnych działań w naszym kraju, która posłuży do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego. W ciągu siedmiuedycji Kongresu naszymi gośćmi byli wybitni przedstawiciele świata biznesu, nauki... Czytaj więcej >
 • Młodzi Innowacyjni

  Przedsiębiorczość wśród młodych Polaków (poniżej 30 roku życia) jest zdecydowanie powyżej średniej dla krajów UE. Udział młodych wśród ogółu przedsiębiorców w Polsce sięga 34 procent, o ponad 10 procent więcej niż średnia dla UE. Sytuacja młodych przedsiębiorstw w Polsce jest jednak trudna. Wielu z... Czytaj więcej >
 • Program promocji górnictwa polskiego

  Branżowy program promocji branży maszyn i urządzeń górniczych to koncepcja stworzona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi eksporterami, mająca na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływania na daną branżę jako całość. Krajowa Izba Gospodarcza jako lider Konsorcjum Górnictwo Polskie,... Czytaj więcej >
 • Program promocji branży budownictwa

  Branżowe Programy Promocji w ramach poddziałania 6.5.1 POIG – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych został stworzony przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi przedsiębiorcami, mający na celu wypromowanie polskich marek eksportowych które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone z Polską. Jedną z... Czytaj więcej >
 • Raport Reforma Kulturowa 2020 2030 2040

  Od kilkunastu lat trwają dyskusje na temat dróg prowadzących ku nowoczesnej Polsce, Polsce posiadającej innowacyjną gospodarkę, sprawny system oświaty, nowoczesną, szybko reagującą na potrzeby społeczne administrację. Toczone dotychczas dysputy dotyczyły głównie uwarunkowań technicznych – prawnych, administracyjnych, czy finansowych. Niewiele mówiło się natomiast o niezbędnych zmianach w postawach Polaków i łączących nas relacjach społecznych. Dzisiaj... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.